“Speel je dromen waar”

Je wenst dat je kinderen gelukkig worden. Je wenst dat zij hun hart volgen en in vertrouwen hun eigen weg kunnen gaan. Dat zijn slechts 2 zinnen, waarin vele uitdagingen en vele levenslessen verscholen liggen. Hoe help je kinderen te ontdekken waar ze blij en gelukkig van worden? Hoe zorg je ervoor, dat zij zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige mensen, zodat zij om kunnen gaan met de uitdagingen, teleurstellingen van het leven? Je eigen weg vinden, dichtbij jezelf blijven. Het is een heel avontuur.  Het wordt aantrekkelijk om het avontuur aan te gaan als we er veel plezier aan kunnen beleven. Dat was het uitgangspunt voor Carola Pelder bij de ontwikkeling van een eigentijds kinderprogramma.
Alleen met een positieve en liefdevolle houding naar jezelf ontstaat er ruimte voor het ontdekken van je talenten en de weg die het beste bij je past. Als je speelt maak je contact je unieke talenten en mogelijkheden. Spelenderwijs krijg je zicht op wat je veel plezier en voldoening geeft.  Dan sta je in je kracht en creëer je mogelijkheden om jouw potentieel in de wereld neer te zetten. Zo speel je je dromen waar. Stap voor stap van droom naar wens, naar werkelijkheid. Welkom in Speeltheater Wishdom.

Plezier als kompas

Ik heet Carola Pelder (1964).  Een burnout zette mijn leven op z’n kop.  Het was het begin van een onvergetelijk avontuur.

In mijn zoektocht naar wat mij werkelijk dreef, ontwikkelde ik een omgeving die mij inzicht moest geven in mijn gevoelswereld. Hoe pak ik die interne criticus aan?  Mag niet, kan niet…. ik had het allemaal wel 1000 keer gehoord. Ik ging op zoek naar het verhaal dat ik nodig had om heel dichtbij mezelf te komen. Ver weg van die criticus.  Ik wilde rust, structuur en plezier in mijn leven terug. Professor Plezier stond symbool voor mijn diepste wens, mijn hartenwens. Hij kreeg van mij de opdracht om, hoe kan het ook anders, vooral veel plezier te maken. Het heeft een aardige tijd geduurd voor ik snapte hoe hij werkte. Waar was hij toen ik het moeilijk had? Hoe kon het zijn, dat ik hem kwijt was geraakt? Hoe kon ik die interne criticus de baas worden? Hoe is het met die interne criticus afgelopen? Wat moest ik doen om het contact met professor Plezier nooit meer kwijt te raken?
De opbrengst was behalve verrassend mooi, ook heel indringend. De inzichten, ervaringen, vaardigheden, talenten die ik in alle  jaren ontwikkeld heb zijn verwerkt in een eigen speelprogramma voor kinderen.  Het maken van plezier, neemt een belangrijke plaats in. Het is voor mij het kompas en de smeerolie om te blijven knoeien, groeien en bloeien.

 

  1. 1982personeelsmanager, organisatie-adviseur, hr-adviseur, coach, directie-secretaresse
  2. 2009Geluksboetiek, Verkoop producten en creatieve activiteiten m.b.t. persoonlijke ontwikkeling en teambuilding
  3. 2012 world building Wizoks World
  4. 2016Geluksboetiek verhuist naar Boxdorp in Wizoks World
  5. 2016wijziging bedrijfsnaam, Studio Wishdom
  6. 2017introductie Avonturenboek Wizoks World

Carola Pelder

Portretfoto: OOGST

Mijn droom, visie, aanpak

Mijn droom

Ik droom van een avonturenpark, waar kinderen, jongeren, volwassenen naar hartelust kunnen spelen. Ik stel me voor, dat we in het spelen de leukste en mooiste ontmoetingen kunnen hebben. Ontmoetingen van hart tot hart. Ontmoetingen die je ontroeren en inspireren het beste van jezelf te laten zien. Ik probeer met mijn werk op mijn eigen wijze een steentje bij te dragen aan een speelse en liefdevolle leefomgeving.

Mijn visie

Ieder mens leeft, bewust of onbewust, vanuit een diep verlangen om in veiligheid en vrijheid zijn eigen weg te gaan. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie aan talenten en mogelijkheden die de bouwstenen vormen om je eigen dromen en hartsverlangens te verwezenlijken. Het vrij kunnen spelen biedt allerlei mogelijkheden om de praktische realiteit van individuele dromen en hartsverlangens te onderzoeken. Het belangrijkste vertrekpunt om te kunnen blijven groeien in de benodigde talenten en vaardigheden is plezier.  Plezier kan een belangrijk tegenwicht vormen bij alle lastige hindernissen die je onderweg tegenkomt. Bij het onderzoeken en realiseren van dromen en wensen is het noodzakelijk om over voldoende veerkracht te beschikken. De veerkracht bouw je op in ervaringen zelf. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur. Het ervaren van plezier heeft een positieve werking op de ontwikkeling van ons brein en stimuleert positieve gevoelens over onszelf. Het maken van je plezier, dat kun je leren.

Onze gedachten beïnvloeden voor een groot gedeelte onze werkelijkheid. Kans is groot, dat bij een negatief zelfbeeld, de werkelijkheid hieraan lijkt te voldoen.  Het ontwikkelen van positief zelfbeeld met een betekenisvol leven, vraagt om een positieve houding ten opzichte van je eigen dromen, wensen en talenten.

Je eigen weg kunnen gaan met een positieve wens. Bijvoorbeeld “Ik wil mijn werk met veel plezier doen.” Het is de uitdaging om de juiste voorwaarden te scheppen die je diepste wensen, dromen en talenten kunnen laten groeien.

Ook minder positieve ervaringen horen bij het leven.  Soms veel meer dan ons lief is. De kunst is om in ervaringen de aanwijzingen te leren herkennen die je verder helpen. ‘Wat kan ik leren van deze ervaring?’  en ‘Hoe helpt deze ervaring mij in het realiseren van mijn wens of droom?”  Het ontwikkelen van een positieve gedachtenpatroon kun je leren.  Positieve beeldende werkvormen en llustraties hebben aangetoond een sterk positief effect te hebben op ons brein en welzijn.

Concrete aanpak

In de opzet van mijn projecten ligt de focus op het ontwikkelen van een constructieve manier van denken en handelen, die helpt bij het ombuigen van belemmerende gedachten die de individuele groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur.

 

 

 

Ontstaan van Wizoks World

“Volg je hart, met gezond verstand”

Volg je hart. Datgene doen, waar je het beste tot je recht komt. Datgene doen waar je veel plezier uithaalt en waarmee je anderen kunt inspireren. Dat was wat ik wilde.
Jarenlang stimuleerde ik anderen in hun ontwikkeling om het beste uit zichzelf te halen.  Op het moment, dat ik met een burnout thuis kwam te zitten, was het de beurt aan mij. Mijn hart volgen, mijn eigen weg gaan. Dat was mijn uitdaging.  Het was nog hard werken om goed zicht te krijgen op mijn potentieel, mijn talenten en de nieuwe rol die mij het beste paste. Ik maakte van mijn zoektocht een avontuur. Met plezier als kompas. Het werd een groots avontuur. Wanneer luister ik naar mijn hart? Wanneer luister ik naar mijn verstand? Welke van beide moest ik serieus nemen? Er was veel te ontdekken en te overwinnen. De grootste uitdaging, was het overwinnen van mijn eigen angsten en vooroordelen. Ik kon mezelf behoorlijk in de weg zitten. “Wat zullen anderen ervan vinden?” “Daar kan ik toch nooit mijn geld mee verdienen?” Ik merkte al snel op dat mijn verstand teveel geleid werd door oude ideeën. Waren het ideeén van anderen of van mij?
Een positiever geluid verwachtte ik te vinden in de stem van mijn hart.  Ik bracht mijn hart tot leven. Ik gaf het armen, een stem, benen. Zo ontwikkelde zich professor Plezier. De keuze voor plezier, vrij spelen en onderzoeken gaf meer en meer ruimte voor creativiteit en vrijheid. Het bleek nog heel lastig te zijn om heel dichtbij mezelf te blijven. Ik ben behoorlijk op de proef gesteld. Ik heb de kracht van professor Plezier opnieuw moeten ontdekken.

In het vrije spelen en gebruik van creatieve werkvormen ontdekte ik een belangrijke voorspeller en stimulans om de ontwikkeling van mijn potentieel, talenten, doelen en vaardigheden kracht bij te zetten.

Het is mijn wens dat ik met mijn werk anderen kan inspireren om hun hart te blijven volgen. We hebben allemaal een hart in ons, dat vol zit met mooie verhalen die gehoord en gezien willen worden. Je hart volgen, is de weg van de held.

Wizoks World

De verhalen van Wizoks World gaan over persoonlijke uitdagingen in het dagelijks leven.  Een weg van knoeien, groeien en bloeien. De bewoners van Wizoks World, de Wizoks, zijn de bewakers van onze dromen en hartenwensen. Als wij stralen zijn zij in hun element. Deze opdracht is hun ernst. Spelen met de verschillende karakters leerde mij veel over de uitdagingen en tegenstellingen die ik in het dagelijks leven kon ervaren en hoe ik deze weerstanden kon overbruggen.

 

Avonturenpark Wizoks World - stel je eens voor

 

Ik droom van een avonturenpark. Een avonturenpark voor kinderen, waar spelen, creativiteitsontwikkeling en plezier centraal staan. Plezier als kompas voor ontwikkeling van je talenten en een betekenisvol leven.

Stel je eens voor als deze droom werkelijkheid zou zijn? Ik zie een avontuurlijke omgeving waar kinderen met veel enthousiasme en grote nieuwsgierigheid op ontdekkingsreis zijn. Plezier hebben is het uitgangspunt. Kinderen kunnen als op een universiteit, vrij en fundamenteel onderzoek doen. Kinderen laten weten wat ze nodig hebben om hun wensen en doelen te realiseren. Ik zie verschillende themaruimtes, die in verschillende fases van je ontdekkingsreis van groot belang kunnen zijn. Ik zie ook kinderen die lekker in alle stilte aan het lezen zijn. Andere kinderen spelen weer samen. Belangrijke regel op het park, samen plezier beleven. Samen bouwen aan een speel-, leef- en werkomgeving waar iedereen het beste van zichzelf kan laten zien.

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!