“Als je niet kiest voor wat je werkelijk wenst, dan krijg je nooit wat je hartje begeert.” – Carola Pelder

Speel je dromen waar

De huidige economie is veranderlijker dan ooit.  Hoe help je kinderen om te gaan met een toekomst waarin constante verandering en ontwikkeling het uitgangspunt is?  Hoe zorg je ervoor, dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige mensen, zodat zij om kunnen gaan met de uitdagingen, teleurstellingen van het leven? Hoe zorg je ervoor, dat kinderen zo goed mogelijk hun eigen talenten en potentieel leren benutten? Je eigen weg bewandelen, je dromen waar maken, dichtbij jezelf blijven, voor jezelf opkomen. Het is een heel avontuur met volop keuzes, dilemma’s, beslissingen, tegenslag en voorspoed. Een avontuur dat vraagt om moed, lef en vertrouwen.

In de veranderende economie is het belangrijk dat je sterk in je schoenen staat. Dat je weet wat je wilt, impact weet te maken vanuit je persoonlijke drives en intenties en opkomt voor je eigen waarden en dromen. Hoe krijg je inzicht in wat je werkelijk wilt en wat je drijft? Deze persoonlijke ontdekkingsreis is voor mij het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwikkeling van eigentijdse kinderprogramma’s. Het is mijn uitdaging om deze persoonlijke ontdekkingsreis tot een mooi avontuur te maken, waarbij je plezier kunt beleven en de uitdagingen herkent om te kunnen blijven ontwikkelen.  Ik vind het heerlijk om programma’s en werkvormen te ontwikkelen die oppeppers geven aan persoonlijke groei. Ik heb ontdekt dat ik een echte speler ben.  Deze speelkracht helpt mij om koers te houden bij het uitwerken van mijn dromen en doelen.

“Ik weet helemaal niet wat ik wil.”

Voor een hele grote groep kinderen is het niet vanzelfsprekend, dat zij weten wat zij graag willen worden. Zij kunnen gedemotiveerd raken en het contact kwijt raken met zichzelf en zo ook met de wereld om hen heen. In deze veranderlijke tijd is het misschien niet eens zo’n gek uitgangspunt, dat veel kinderen niet weten wat ze willen worden.  Want wie weet hoe de toekomst erover 10 of 20 jaar uit ziet?
Ik niet. Al deze onzekerheden kunnen we omzetten in kansen. Wat zou het bijzonder mooi zijn, als we een economie kunnen opbouwen waar plezier, passie en geluk van het individu het uitgangspunt is.  Dat betekent dat we kinderen al van jongs af aan gaan helpen bij het onderzoeken van hun plezier, talenten en  passie.

Motivatie en zelflerend vermogen

Als je kinderen wilt helpen bij het onderzoeken van hun talenten en passie, dan is het belangrijk op zoek te gaan naar hun persoonlijke drijfveren. Waar worden kinderen enthousiast van? Waar gaan hun ogen van glimmen? Kinderen helpen in het ontwikkelen van hun motivatie, wilskracht, zelflerend vermogen. Hoe doe je dat? Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat kinderen een nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen als ze beschikken over vrije speel- en onderzoeksruimte. Het plezier dat kinderen dan ontwikkelen versterkt de motivatie tot leren.  Hoe moet je kinderen dan beschermen, sturen of kaderen? Daar ligt voor mij de sleutel. Geef kinderen een verhaal mee, als kader. Een krachtig verhaal, dat kinderen nieuwsgierig maakt, uitdaagt en waar ze van kunnen leren. Een verhaal waarin de uitdagingen, inzichten verscholen liggen die wij geneigd zijn uit de weg te gaan.

Terwijl kinderen ouder worden kan de persoonlijke ontwikkeling en het leren tot meer weerstand leiden.  Weerstand, die vanuit het kind zelf ontstaat of van buitenaf. Op weg naar volwassenheid ontwikkelen we emoties die ons kunnen afremmen in onze groei. Denk aan schaamte, twijfel of afwijzing. Emoties die zich in onszelf ontwikkelen of versterkt worden door reacties en gedrag van anderen. Het zijn emoties die ons pijn kunnen doen.  Als iemand ons negeert kan dat pijn doen.  We kunnen onszelf op verschillende manieren helpen dit ongemakkelijke gevoel te overwinnen. De meest gebruikelijke manieren zijn: vluchten en vechten.  Letterlijk of figuurlijk. Bij het vluchten of vechten kan een ingezette keuze of ontwikkeling stopgezet of beschadigd worden.  Een alternatieve manier om het ongemakkelijke gevoel van leren en ontwikkelen aan te gaan is door te gaan spelen. Letterlijk door daadwerkelijk te gaan spelen. Denk aan acteerspel.

Spelen en emotieregulatie

Het spelen is op vele terreinen een zeer krachtige methode om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren.  Er is veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aantoont hoe de inzet van spel helpt bij o.a. traumaverwerking, ontwikkeling van vaardigheden. Denk aan topsporters, hoogwaardige opleidingen als piloot, hartchirurgen.  Steeds meer onderzoek toont aan hoe waardevol spel, spelen is bij algemene welbevinden, welzijn en geluk.  Het gebruik van spel helpt ook om vertrouwd te raken met lastige emoties. Door emoties te spelen kunnen we ook de kracht ervan ontdekken.  Zo kun je ontdekken dat bijvoorbeeld emoties schaamte, twijfel, boos, verdriet ook een sterke kanten hebben.  Het ongemakkelijke gevoel dat je in eerste instantie kunt hebben, verdwijnt dan.  Door te spelen met emoties, kun je de weg voor jezelf en anderen vrij maken om te blijven leren en ontwikkelen.

Ik ben blij met nieuw onderzoek(*) naar de leerstrategieen van kinderen die herkend worden als hoogbegaafde kinderen, beelddenkers en hoog sensitief.  Steeds meer kinderen hebben behoefte aan visuele en ervaringsgerichte lesmethoden. Als spelend kunnen kinderen onderzoeken wat hun persoonlijke drijfveren en talenten zijn.  Waar ze plezier in hebben om vervolgens te ontdekken hoe ze deze talenten het beste kunnen ontwikkelen en benutten.  Het vereist een meer coachende rol waarbij kinderen gestimuleerd worden persoonlijk onderzoek te doen. Het is voor kinderen belangrijk om betekenis te kunnen geven aan hun emoties en gevoelens. Het is een belangrijk kompas bij het maken van keuzes.

(*) Presentatie wetenschappelijk onderzoek leerstrategieen Beelddenkers. Instituut Kind in Beeld, Congres Beelddenken 7 februari 2018 in museum Beeld en Geluid

Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

In afgelopen jaren heb ik enorm veel onderzoek gedaan naar de kracht van spelen. Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, bezoek aan lezingen, seminars, trainingen. De speelkracht ontdekte ik vooral in het praktisch doen.  Dat was nodig om ook zelf te kunnen ervaren hoe het spelen kan inwerken op emoties, gedachten, gedrag, ontwikkeling. Mijn eigen burnout, was daarin een onverwachte maar achteraf welkome en indringende ervaring. De belangrijkste stap die voor mij nodig was om maximaal te kunnen profiteren van de speelkracht was respect ontwikkelen voor mijn eigen bewuste en onbewuste gedrag, emoties, keuzes, drijfveren en wensen. Jezelf helemaal kunnen accepteren in je plezier, je nieuwsgierigheid, het niet weten, het falen, maar ook de nieuwe ontdekkingen, nieuwe talenten, de successen, het applaus.  Wat is het toch een uitdaging om jezelf te kunnen en mogen zijn.
De vraag die mij het meest boeit is waarom de speelkracht niet veel meer ingezet wordt. Tegelijkertijd denk ik het antwoord ook te kennen. Het is namelijk best heel spannend om jezelf te laten zien.  Zeker als je nieuwe kanten van jezelf, ideeën, wensen en dromen deelt.  Want afwijzing, kritiek ligt op de loer. In spelen ervaar ik de vliegwiel voor persoonlijke groei. Het is de kunst om in de emoties de helpers te gaan herkennen en ervaren.  Daar ligt de uitdaging.  Het is belangrijk om de nieuwe kanten van jezelf, nieuwe ideeën, wensen en dromen de tijd te geven. Dat is de weg naar groei en bloei. Er zit niets anders op. Het cadeau is rust. Het gevoel van rust en vertrouwen om je eigen weg te gaan en tegelijkertijd voor anderen van betekenis te zijn door je passie te kunnen delen.

Op dit moment werk ik aan een ontwikkelmap op het gebied van Spelend Ontdekken en Ontwikkelen.
Vanuit Speeltheater Wishdom bied ik programma’s rondom verhalenkunsten en storytelling.  Met behulp van vertel-, speel- en theaterkunsten gaan kinderen op ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars.  Kijk voor het inhoudelijk programma verder op site.

 1. 1982personeelsmanager, organisatie-adviseur, hr-adviseur, coach, directie-secretaresse
 2. 2009Geluksboetiek, Verkoop producten en creatieve activiteiten m.b.t. persoonlijke ontwikkeling en teambuilding
 3. 2012 ontwerp verhalen Wishdom World
 4. 2016Geluksboetiek verhuist naar Boxdorp in Wishdom World
 5. 2016wijziging bedrijfsnaam, Studio Wishdom
 6. 2018introductie Avonturenboek

Carola Pelder

Portretfoto: OOGST

Mijn droom, visie, aanpak

Mijn droom

Ik droom van een avonturenpark, waar kinderen, jongeren, volwassenen naar hartelust kunnen spelen. Ik stel me voor, dat we in het spelen de leukste en mooiste ontmoetingen kunnen hebben. Ontmoetingen van hart tot hart. Ontmoetingen die je ontroeren en inspireren het beste van jezelf te laten zien.

Mijn visie

Ieder mens leeft, bewust of onbewust, vanuit een diep verlangen om in veiligheid en vrijheid zijn eigen weg te gaan. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie aan talenten en mogelijkheden die de bouwstenen vormen om je eigen dromen en hartsverlangens te verwezenlijken. Het vrij kunnen spelen biedt allerlei mogelijkheden om de praktische realiteit van individuele dromen en hartsverlangens te onderzoeken. Het belangrijkste vertrekpunt om te kunnen blijven groeien in de benodigde talenten en vaardigheden is plezier.  Plezier kan een belangrijk tegenwicht vormen bij alle lastige hindernissen die je onderweg tegenkomt. Bij het onderzoeken en realiseren van dromen en wensen is het noodzakelijk om over voldoende veerkracht te beschikken. De veerkracht bouw je op in ervaringen zelf. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur. Het ervaren van plezier heeft een positieve werking op de ontwikkeling van ons brein en stimuleert positieve gevoelens over onszelf. Het maken van plezier, dat kun je leren.

Onze gedachten beïnvloeden voor een groot gedeelte onze werkelijkheid. Kans is groot, dat bij een negatief zelfbeeld, de werkelijkheid hieraan lijkt te voldoen.  Het ontwikkelen van positief zelfbeeld met een betekenisvol leven, vraagt om een positieve houding ten opzichte van je eigen dromen, wensen en talenten.

Je eigen weg kunnen gaan met een positieve wens. Bijvoorbeeld “Ik wil mijn werk met veel plezier doen.” Het is de uitdaging om de juiste voorwaarden te scheppen die je diepste wensen, dromen en talenten kunnen laten groeien.

Ook minder positieve ervaringen horen bij het leven.  Soms veel meer dan ons lief is. De kunst is om in ervaringen de aanwijzingen te leren herkennen die je verder helpen. ‘Wat kan ik leren van deze ervaring?’  en ‘Hoe helpt deze ervaring mij in het realiseren van mijn wens of droom?”  Het ontwikkelen van een positieve gedachtenpatroon kun je leren.  Positieve beeldende werkvormen en llustraties hebben aangetoond een sterk positief effect te hebben op ons brein en welzijn.

Concrete aanpak

In de opzet van mijn projecten ligt de focus op het ontwikkelen van een constructieve manier van denken en handelen, die helpt bij het ombuigen van belemmerende gedachten die de individuele groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur.

Stappenplan – Kies je eigen avontuur

 1. Ga op zoek naar aktiviteiten die je plezier en voldoening brengen.
 2. Durf te wensen en te dromen.
 3. Stap in de verbeelding en vergroot het uit.
 4. Ontdek in alle (ook schijnbaar negatieve) ervaringen kansen om jouw droom of doelen te realiseren
 5. Verwonder je over de mogelijkheden. Speel verwondering.
 6. Vier de stappen die je zet.
 7. Blijf trouw aan je eigen dromen en wensen.
 8. Geniet van het avontuur

Wil je trouw blijven aan je eigen dromen en wensen, dan helpt het om te gaan spelen. Met vertel-, speel- en theaterkunst kun je dromen en wensen extra kracht bij zetten. Veel plezier!

 

 

 

Burnout. Een straf of geschenk?

Ik heet Carola Pelder (1964).  Een burnout zette mijn leven op z’n kop.  Het was het begin van een onvergetelijk avontuur.

In mijn zoektocht naar wat mij werkelijk dreef, ontwikkelde ik een omgeving die mij inzicht moest geven in mijn gevoelswereld. Hoe pak ik die interne criticus aan?  Mag niet, kan niet…. ik had het allemaal wel 1000 keer gehoord. Ik ging op zoek naar het verhaal dat ik nodig had om heel dichtbij mezelf te komen. Ver weg van die criticus.  Ik wilde rust, structuur en plezier in mijn leven terug. Ik ontwikkelde een karakter dat mij moest helpen. Ik maakte een hart en bracht tot leven. Zo ontstond prof. Plezier.  Professor Plezier stond symbool voor mijn diepste wens, mijn hartenwens. Hij kreeg van mij de opdracht om, hoe kan het ook anders, vooral veel plezier te maken. Het heeft een aardige tijd geduurd voor ik snapte hoe hij werkte. Waar was hij toen ik het moeilijk had? Hoe kon het zijn, dat ik hem kwijt was geraakt? Hoe kon ik die interne criticus de baas worden? Hoe is het met die interne criticus afgelopen? Wat moest ik doen om het contact met professor Plezier nooit meer kwijt te raken? Was er een saboteur in mij actief, die helemaal geen belang had aan plezier? Ik bracht Stekel tot leven. Stekel stond symbool voor mijn eigen criticus. Toen ik Stekel beter leerde kennen, ontdekte ik dat hij mij wat kon leren.  Sterker nog. Zonder Stekel zou ik kwetsbaar blijven.  Ik moest vrienden sluiten met Stekel. Zo kwam ik oog in oog te staan met mijn grootste angst. De angst van afwijzing. Wie bedenkt het om vriendschap te sluiten met het gevoel van afwijzing? Deze stap opende voorzichtig de deur naar meer persoonlijke vrijheid.  Door de pijn van afwijzing te omarmen, kreeg ik meer begrip en waardering voor Stekel. Ik begreep waarom de pijn van afwijzing, behalve pittig was, ook veel ruimte gaf. De periodes dat ik last had van het pijnlijke gevoel van afgewezen worden, werden steeds korter.  Zo ontdekte ik hoe ik heel dichtbij mezelf kon blijven en tegelijkertijd mezelf kon blijven ontwikkelen door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit proces had ik nooit aangekund als ik niet heel veel vertrouwen had gehad in de speelkracht van emoties.  Er kwam meer en meer ruimte voor mijn creativiteit, nieuwe ideeën en oplossingen. Het verlegen en stille meisje dat ik altijd was, bleek enorm creatief en speels te zijn.  Ben ik dat? Niet alleen mijn omgeving, maar ook ikzelf hebben moeten wennen aan mijn werkelijke ik. Als er één was die prof. Plezier opzij had geschoven, dan was ik het.  Wat als ik deze burnout nooit als zo heftig had ervaren? Wat was er dan van mij geworden? Ik gun niemand een burnout. Ik gun iedereen een prof. Plezier. Een positieve kracht in jezelf, die er altijd voor je is, die je oppept en sterker maakt. Ik wil graag geloven, dat heel veel mensen deze kracht in zichzelf kan opwekken. Jong geleerd, is oud gedaan.

De opbrengst van mijn burnout was behalve heel indringend, eenzaam ook verrassend mooi. De inzichten, ervaringen, vaardigheden, talenten die ik in alle  jaren ontwikkeld heb zijn verwerkt in een eigen speelprogramma voor kinderen.  Het maken van plezier, neemt een belangrijke plaats in. Het is voor mij het kompas en de smeerolie om te blijven knoeien, groeien en bloeien.  Plezier maken en delen, om geluk te kunnen vermenigvuldigen. Dat is wat ik ten diepste wil.

Prof. Plezier, Stekel en Katinka helpen mij om sterke verhalen te delen over ontwikkeling van weerbaarheid, lef en moed om in jezelf te geloven en je eigen weg te kunnen gaan.

 

 

Ontstaan van Wishom World

“Volg je hart, met gezond verstand”

Volg je hart. Datgene doen, waar je het beste tot je recht komt. Datgene doen waar je veel plezier uithaalt en waarmee je anderen kunt inspireren. Dat was wat ik wilde.
Jarenlang stimuleerde ik anderen in hun ontwikkeling om het beste uit zichzelf te halen.  Op het moment, dat ik met een burnout thuis kwam te zitten, was het de beurt aan mij. Mijn hart volgen, mijn eigen weg gaan. Dat was mijn uitdaging.  Het was nog hard werken om goed zicht te krijgen op mijn potentieel, mijn talenten en de nieuwe rol die mij het beste paste. Ik maakte van mijn zoektocht een avontuur. Met plezier als kompas. Het werd een groots avontuur. Wanneer luister ik naar mijn hart? Wanneer luister ik naar mijn verstand? Welke van beide moest ik serieus nemen? Er was veel te ontdekken en te overwinnen. De grootste uitdaging, was het overwinnen van mijn eigen angsten en vooroordelen. Ik kon mezelf behoorlijk in de weg zitten. “Wat zullen anderen ervan vinden?” “Daar kan ik toch nooit mijn geld mee verdienen?” Ik merkte al snel op dat mijn verstand teveel geleid werd door oude ideeën. Waren het ideeén van anderen of van mij?
Een positiever geluid verwachtte ik te vinden in de stem van mijn hart.  Ik bracht mijn hart tot leven. Ik gaf het armen, een stem, benen. Zo ontwikkelde zich professor Plezier. De keuze voor plezier, vrij spelen en onderzoeken gaf meer en meer ruimte voor creativiteit en vrijheid. Het bleek nog heel lastig te zijn om heel dichtbij mezelf te blijven. Ik ben behoorlijk op de proef gesteld. Ik heb de kracht van professor Plezier opnieuw moeten ontdekken.

In het vrije spelen en gebruik van creatieve werkvormen ontdekte ik een belangrijke voorspeller en stimulans om de ontwikkeling van mijn potentieel, talenten, doelen en vaardigheden kracht bij te zetten.

Het is mijn wens dat ik met mijn werk anderen kan inspireren om hun hart te blijven volgen. We hebben allemaal een hart in ons, dat vol zit met mooie verhalen die gehoord en gezien willen worden. Je hart volgen, is de weg van de held.

De avonturen van Katinka 

De avonturen van Katinka (8) gaan over haar zoektocht naar geluk.  Een weg van knoeien, groeien en bloeien. Prof. Plezier en zijn vrienden zijn geluksbrengers en bewakers van speelwensen van kinderen. Deze opdracht is hun ernst. In het eerste verhaal “Boxdorp in rep en roer” wordt Katinka uitgedaagd om mee te gaan naar Boxdorp. Katinka weigert aanvankelijk. Ze heeft helemaal geen tijd en zin om te spelen.  Trouwens meisjes van 8 spelen niet meer. Op wonderlijke wijze komt Katinka in Boxdorp terecht. Ze kan pas naar huis als ze prof. Plezier heeft gevonden.

De avonturen van Katinka zijn een aanmoediging om te blijven spelen. Daar heeft prof. Plezier wat op gevonden.

 

Avonturenpark Wishdom World - stel je eens voor

 

Ik droom van een avonturenpark. Een avonturenpark voor kinderen, waar spelen, creativiteitsontwikkeling en plezier centraal staan. Plezier als kompas voor ontwikkeling van je talenten en een betekenisvol leven.

Stel je eens voor als deze droom werkelijkheid zou zijn? Ik zie een avontuurlijke omgeving waar kinderen met veel enthousiasme en grote nieuwsgierigheid op ontdekkingsreis zijn. Plezier hebben is het uitgangspunt. Kinderen kunnen als op een universiteit, vrij en fundamenteel onderzoek doen. Kinderen laten weten wat ze nodig hebben om hun wensen en doelen te realiseren. Ik zie verschillende themaruimtes, die in verschillende fases van je ontdekkingsreis van groot belang kunnen zijn. Ik zie ook kinderen die lekker in alle stilte aan het lezen zijn. Andere kinderen spelen weer samen. Belangrijke regel op het park, samen plezier beleven. Samen bouwen aan een speel-, leef- en werkomgeving waar iedereen het beste van zichzelf kan laten zien. Stel je toch eens voor….

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!