21e eeuwse vaardigheden

Inleiding

Het onderwijs staat voor de uitdaging om lesprogramma’s te ontwikkelen die kinderen voorbereiden op de 21e eeuw. Die 21e eeuw kenmerkt zich door een lerende, innovatieve samenleving. De onderwijsraad benadrukt het belang van uitdagende leeromgevingen, waar  kinderen leren anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, waarin (potentiële) talenten worden aangesproken en tot bloei komen. Bussemaker is van mening dat “iedere lerende een astronautenpak nodig heeft.” Hiermee doelde zij op het vermogen om grote problemen het hoofd te kunnen bieden op onbekend terrein.

bron: Publicatie Onderwijsinnovatie, december 2014

Een leven lang leren

Nationale en internationale onderwijspioniers, o.a. Ken Robinson, Dumont, Sjef Drummen benadrukken het belang van leeromgevingen die kinderen inspireren en intrinsiek motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Plezier en uitdaging in het ontwikkelingsproces van het kind stellen zij centraal. Het vergaren van kennis is niet langer een primair doel.  Guided learning, action learning en experiential learning worden beschouwd als methodieken die kinderen sterk faciliteren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

SLO

SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en Kennisnet presenteren een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. Uit onderzoek van het SLO (2014) is gebleken dat vooral creatieve ontwikkeling, probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid nog weinig waren uitgewerkt. Het zijn ook vaardigheden waarover leraren hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer kennis, inzicht en lesmaterialen voor de praktijk.

bron: www.kennisnet.nl, www.slo.nl

Creatieve school

Sir Ken Robinson is een zeer gerespecteerd onderwijspionier.  Hij beschrijft in zijn boek ‘Creatieve scholen’ een revolutionaire methode over hoe we onze kinderen moeten lesgeven. Robinson pleit voor een schoolsysteem met een zeer persoonlijke en organische aanpak, waarbij alle jongeren zelf betrokken moeten worden bij de uitdagingen die de 21e eeuw te bieden heeft.  Robinson wil docenten, ouders en politici inspireren om opnieuw te kijken naar het werkelijke doel van het onderwijs.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!