Altijd op zoek naar de verhalen die kinderen in hun kracht zetten

Kinderen helpen met een sterk verhaal

Carola Pelder is eigenaar van Studio Wishdom en de Storykids Academy.  Zij helpt kinderen met de ontwikkeling van hun creativiteit zodat zij met plezier en vertrouwen hun eigen verhaal kunnen vertellen. Het verhaal dat kinderen nodig hebben om sterk in hun eigen schoenen te staan.

Voor kinderen is spel en creativiteit heel belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. Door te spelen ontdekken kinderen wat hun talenten zijn. Door te spelen help je kinderen woorden en taal te vinden voor wat ze bewust of onbewust denken, voelen en willen. Met spel en creatieve werkvormen help je kinderen om hun ideeën, hun gedachten en gevoelens te ordenen en concreet te maken. Dat brengt rust en helderheid in het hoofd van het kind.  Tegelijkertijd geeft het ouders inzicht in de belevingswereld van hun kind en handvatten om ze te helpen in hun ontwikkeling. Stap voor stap. Spel en creativiteit is niet alleen super belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen vinden spel en creatief bezig ook super leuk en interessant! Want ze ontdekken steeds meer over zichzelf en dat geeft zelfvertrouwen. Klopt, dat lees je goed. Plezier in spel en creativiteit is de motor voor persoonlijke groei van kinderen! Dat is toch een sterk verhaal.

Carola Pelder heeft jarenlange ervaring als hrm-manger, talentcoach en communicatiespecialist. In de afgelopen 10 jaar heeft zij zich verdiept in de werking van creatieve werk- en spelvormen en hoe deze de communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen van kinderen versterken.  Haar kennis en ervaring heeft een extra dimensie gekregen als gevolg van een burnout in 2008. Als onderdeel van haar herstel ontwikkelde zij de werkvormen, producten en verhalen die haar hielpen om weer grip te krijgen op haar leven en werk.  Carola Pelder volgde o.a. de volgende opleidingen en trainingen; personeelsmanagement, jungiaanse psychologie, kinderyoga, speltherapie, clownerie, intuïtieve ontwikkeling, storytelling, narratieve therapie.

Het werken met spel en creativiteit heeft haar hart gestolen.  Het logo van Studio Wishdom is dan ook niet voor niets een spelend hart.  Het is de mascotte van de Storykids Academy, die je terugvindt in de verhalen en producten. 

Wie kiest voor de workshops, trainingen en cadeaus van Studio Wishdom, kiest voor persoonlijke groei met een creatieve en speelse aanpak. Werken vanuit plezier is het vertrekpunt en het perspectief voor later.  Ga mee op avontuur en kies voor plezier en heel veel meer zelfvertrouwen voor je kind.

Expertise creatief (hoog)begaafde kinderen

Carola Pelder heeft zich gespecialiseerd in coaching van kinderen (6-12 jaar) met een creatief en artistiek ontwikkelprofiel. Zij hebben een brede interesse in spel, creativiteit en avontuur. Creatief (hoog)begaafde kinderen vallen op doordat zij o.a. creatief zijn, sensitief, originele oplossingen bedenken, snel denken, steeds weer iets anders willen, onnavolgbaar zijn in hun verhaal.  Zij hebben spel, creativiteit en avontuur nodig voor de ontwikkeling van hun eigen innerlijk kompas. Het helpt ze met ideeën, structuur en handvatten om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Deze kinderen zijn heel talentvol en geschikt voor toekomstige rollen als ontwerpers, vormgevers, illustrators, coaches, innovators, managers, architecten, kunstenaars, songwriters, docenten, onderwijsmakers, etc.

Echter, er is één groot probleem. Op dit moment krijgen de talenten en eigenschappen van deze kinderen onvoldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Naarmate kinderen ouder worden, wordt steeds minder aandacht besteedt aan deze interesses, hobby’s, talenten. Zowel op school als thuis. Met name deze kinderen lopen een verhoogd risico om vast te lopen in hun ontwikkeling. Dat is wat er ook gebeurt.

De workshops, lessenseries en cadeaus  van de Storykids Academy bieden creatief (hoog) begaafde kinderen volop kansen en mogelijkheden om weer verder te groeien in hun ontwikkeling en talenten.

Communiceren met hoofd, hart en handen

Mijn verhaal 

Ik ben steeds op zoek naar de verhalen die kinderen helpen om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Sterke verhalen, maak je samen. Dat is de slogan die ik gebruik.  Een sterk verhaal maak je niet alleen samen met anderen maar ook samen met jezelf. Dat is voor mij een onderscheidend kenmerk in mijn aanbod. Het ontwikkelen van een sterk persoonlijk leiderschap vraagt om bewust te worden van je eigen drijfveren, talenten, potentieel, emoties en kwetsbaarheden. Van je dromen en wat je ten diepste raakt. Je hartenwensen. Het zijn onmisbare aspecten die maken wie je werkelijk bent.  In mijn aanpak ga ik er vanuit, dat wij drijfveren en hartenwensen nodig hebben om de beste versie van onszelf te kunnen zijn. Dus hoe eerder wij die ons bewust zijn hoe beter. Ik maak drijfveren en hartenwensen concreet, door ze zichtbaar te maken en vorm te geven in een verhaal, een collage. Als het maar beeldend wordt.  Als je eenmaal weet wat je persoonlijke drijfveren is het tijd om op zoek te gaan naar het verhaal dat je talenten en drijfveren nodig hebben om tot bloei te komen. Dan heb je een doel en missie om voor te gaan.  Ervaring heeft geleerd dat deze aanpak hele mooie ontwikkeltrajecten in beweging brengt.

Sinds 2010 ontwikkel ik workshops, schoolprojecten, lesmateriaal en spelvormen voor de persoonlijke ontwikkeling van ouders, kinderen en professionals. Mijn focus is gericht op onderzoeken en ontwikkelen van de intrinsieke motivatie, de persoonlijke drijfveren. Emotiemanagement is daarbij een onmisbaar onderdeel. Emoties sturen ons gedrag en onze ontwikkeling. In het emotiemodel CENSE heb ik een aanpak ervaren die sterk gericht is op groei en ontwikkeling. Door gebruik te maken van verhalenstructuren krijgen emoties een herkenbare en zichtbare plek. De kans dat we ons laten overvallen door emoties, of dat ze een eigen leven gaan leiden wordt steeds kleiner.

“Wie mijn doelgroep is?” In principe is mijn programma voor alle kinderen en volwassenen waardevol die van hun passie hun beroep willen maken. Inmiddels weet ik ook, dat ik vooral van betekenis kan zijn voor creatief (hoog)begaafde kinderen. Ook voor hen zijn spel en creativiteit belangrijke activiteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn. Het zijn hun natuurlijke talenten. Mijn ervaring is, dat de talenten van deze kinderen thuis en op school op de achtergrond kunnen verdwijnen.  Spel en creativiteit verdwijnt vaak als kinderen de kleuterleeftijd voorbij zijn. Spelen en knutselen is voor kleine kinderen.

Creatief begaafde kinderen kunnen daardoor het risico lopen, dat ze vroeg of laat vastlopen.  Bekende problemen zijn motivatieproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, communicatieproblemen.  Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat de weg naar een burnout of depressie onontkoombaar is.  Ik zie dan ook een belangrijke rol weggelegd voor mij voor de bewustwording van gezondheidsrisico’s voor creatief (hoog)begaafde kinderen.

Daarnaast blijft mijn eigen passie ook aandacht vragen. Een grote droom wordt werkelijkheid als ik mijn eigen productenlijn rond de avonturen van Prof. Plezier en Katinka straks in de etalages zie staan.  Het is een verhalenlijn die ik ontwikkeld heb gedurdende de herstelperiode van mijn burnout. Het gaat over het avontuur van een meisje, dat op zoek is naar plezier en geluk.  In prof. Plezier ontmoet ze iemand die haar helpt de lessen te leren om trots en blij te kunnen zijn met wie ze is. Er ontstaat een hechte vriendschap. Superleuk en zoooo inspirerend voor kinderen en ouders die geholpen zijn met verhalen waarin zij zichzelf herkennen. Dat geeft hoop en nieuwe perspectieven.

Carola Pelder – StoryArtist, Talentcoach

 

Carola Pelder

Studio Wishdom

Studio Wishdom is een ontwerp- en trainingsburo voor communicatie en creatief leiderschap.  Studio Wishdom is gespecialiseerd in het ontwerp van spel en creatieve werkvormen in de communicatieve en persoonlijke ontwikkeling van creatief (hoog)begaafde kinderen versterken.

 Storykids Academy

De Storykids Academy is een levendige werkplaats waar kinderen en volwasssenen aan de slag kunnen met  spel, creativiteit en storytelling. De Storykids Academy biedt volop kansen en mogelijkheden voor (hoog)begaafde kinderen met leer- en motivatieproblemen.

De Storykids Academy ligt in Kortenhoef, op een steenworp afstand van de mediastad Hilversum.

Onze aanpak

Wij helpen kinderen en ouders met spel en creatieve werkvormen om talenten en potentieel zichtbaar te maken, zodat kinderen en ouders de handvatten hebben het verhaal te maken dat nodig is om jezelf te kunnen zijn en blijven.   Hieronder een ovezicht van onze speerpunten en hoe wij dat aanpakken.

1. Persoonlijke ontwikkeling als rode draad

De Storykids Academy is een belevingsruimte voore creatieve ontwikkeling van kinderen. Creatieve ontwikkeling is geen doel op zich, maar een middel om kinderen ervaringen te bieden waardoor zij onder meer hun intuïtie,  sociale en emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden en een creatieve levenshouding kunnen ontwikkelen. Aandacht voor ontwikkeling van creatieve talenten is voor kinderen een belangrijk onderdeel voor een gezonde identiteitsontwikkeling. Spel, creativiteit en storytelling helpt kinderen om orde en structuur aan te brengen in hun eigen gevoelswereld, zodat zij zich beter in deze buitenwereld leren handhaven.  De activiteiten van de Storykids Academy besteden aandacht aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.

2. Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

Het speels en ervaringsgericht leren heeft belangrijke functies in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer sprake is van vrij en spontaan spel wordt het kind in de gelegenheid gebracht om af te stemmen op zijn eigen ontwikkelproces. Het stimuleren van spel en creativiteit helpt kinderen bewust te worden te worden van hun drijfveren, talenten en potentieel. Tegelijkertijd is het speels en ervaringsgericht leren een uitdagend proces dat de nodige emoties en gevoelens los kan maken.  Vertrouwd raken met de betekenis van gevoelens, emoties is dan ook een onmisbaar onderdeel van de activiteiten van de Storykids Academy.  Het onderzoeken en ontwikkelen van gevoelens en emoties wordt op verschillende nivo’s ingebracht in de verschillende spel- en creatieve activiteiten.  Het ontwikkelen van emotionele intelligentie wordt beschouwd als een belangrijke eigenschap voor het bedrijfsleven in de toekomst.

3. Spelen met verhalen 

Voor jezelf opkomen, trots kunnen zijn op wie je bent. Je eigen verhaal kunnen vertellen. Het wordt steeds belangrijker, dat kinderen leren voor zichzef op te komen, zodat zij sterk in hun eigen schoenen staan. Het gebruik van de juiste taal en communicatie is hierbij heel belangrijk. De Storykids Academy maakt gebruik van spel, creatieve werkvormen om kinderen te helpen over te brengen wat ze willen zeggen.  Creatieve storytelling helpt kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen verhaal en welke stappen er nodig zijn om volgende ontwikkelstap te maken. Sterke communicatie en taal reikt verder dan alleen woorden. We besteden aandacht aan vertel-, speel- en theaterkunsten, nl.:

  • non-verbale kwaliteiten
  • verbale kwaliteiten
  • fantasierijk spelen met materialen
  • rol- en karakterontwikkeling van typetjes en personages
  • creatieve vormgeving

Bij de ontwikkeling van storytelling projecten wordt o.a. gebruik gemaakt van de Storyline Approach en de principes van het ervaringsgericht onderwijs (EGO) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

4. Klaar voor de toekomst

De economie verandert zich in een rap tempo. Welke invloed zal de Coronapandemie op onze toekomst hebben? Er is veel onzeker over de toekomst. Welke lessen en ervaringen geef je het kind mee? Wat de toekomst ook gaat brengen, de Storykids Academy zet focus op persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling.  Wij geloven, dat kinderen erbij gebaat zijn, als zij richting kunnen geven aan hun toekomst op basis van hun talenten en passie. Het onderzoeken en  ontwikkelen van je unieke talenten, passie maakt een belangrijk onderdeel uit van de activiteiten. De talenten en het verhaal van jouw kind staan centraal in ons programma.

5. Expertise creatieve communicatie 

Carola Pelder heeft het aanbod van de Storykids Academy ontwikkeld op basis van opgedane kennis en ervaring als ervaringsdeskundig. Carola Pelder heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van spel, creativiteit en storytelling op de indentiteitsontwikkeling. De activiteiten hebben een goede invloed op de ontwikkeling van de sociaal, emotionele en intuïtieve intelligentie.  Ontwikkelgebieden die voor kinderen met HB, HSP, Beelddenkers en kinderen met ASS van extra belang zijn.

 

 

 

 

Atarim

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!