Spelen de motor voor groei

Spelen is veel meer dan plezier hebben. Ik had er zelf nooit zo bij stil gestaan, totdat ik thuis zat met een burnout. Door te spelen en op onderzoek uit te gaan kwam ik erachter dat ik een passie heb voor tekenen, knutselen en spel. “Dat is voor kleine kinderen hoor”, was het stemmetje dat ik maar bleef horen. Dat klopt. Of toch niet?

Inmiddels ben ik zelfstandig ondernemer en ontwikkel ik lesmateriaal en spelvormen voor creatieve ontwikkeling van kinderen. Ik ben steeds op zoek naar de verhalen die kinderen helpen om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Spelen is de motor voor groei. Dus…. spelen is helemaal zo gek nog niet.  Ik ontdekte dat niet alleen ik, maar veel volwassenen het spelen en hun creativiteit zijn kwijtgeraakt. Ook veel kinderen dreigen het spelen en hun creativiteit te verliezen. Hier ligt nu mijn missie en uitdaging. Kinderen, ouders en docenten te laten spelen. Spelen is de hoogste vorm van onderzoek. Het is een uitspraak van Einstein. Spel en creativiteit geven woorden, taal en structuur aan verhalen van kinderen die ze nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn. In spel en creativiteit kunnen ouders een brug slaan om hun kinderen veel beter te begrijpen. Ik doe dan ook een oproep aan vaders, moeders en kinderen om lekker te blijven spelen.

Ik combineer mijn passie met mijn rol als coach en begeleiding van creatief begaafde kinderen. Voor creatief begaafde kinderen zijn spel en creativiteit belangrijke activiteiten in de ontwikkeling van o.a. communicatieve en sociale vaardigheden en emotionele veerkracht. 

Je bent nooit te oud om te spelen.  Carola Pelder – StoryArtist

 

Carola Pelder

Mijn droom en visie

Mijn droom

Ik droom van een avonturenpark, waar kinderen, jongeren, volwassenen naar hartelust kunnen spelen. Ik stel me voor, dat we in het spelen de leukste en mooiste ontmoetingen kunnen hebben. Ontmoetingen van hart tot hart. Ontmoetingen die je ontroeren en inspireren het beste van jezelf te laten zien.

Mijn visie

Ieder mens leeft, bewust of onbewust, vanuit een diep verlangen om in veiligheid en vrijheid zijn eigen weg te gaan. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie aan talenten en mogelijkheden die de bouwstenen vormen om je eigen dromen en hartsverlangens te verwezenlijken. Het vrij kunnen spelen biedt allerlei mogelijkheden om de praktische realiteit van individuele dromen en hartsverlangens te onderzoeken. Het belangrijkste vertrekpunt om te kunnen blijven groeien in de benodigde talenten en vaardigheden is plezier.  Plezier kan een belangrijk tegenwicht zi bij alle lastige hindernissen die je onderweg tegenkomt. Bij het onderzoeken en realiseren van dromen en wensen is het noodzakelijk om over voldoende veerkracht te beschikken. De veerkracht bouw je op in ervaringen zelf. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur. Het ervaren van plezier heeft een positieve werking op de ontwikkeling van ons brein en stimuleert positieve gevoelens over onszelf. Het maken van plezier, dat kun je leren.

Onze gedachten beïnvloeden voor een groot gedeelte onze werkelijkheid. Kans is groot, dat bij een negatief zelfbeeld, de werkelijkheid hieraan lijkt te voldoen.  Het ontwikkelen van positief zelfbeeld met een betekenisvol leven, vraagt om een positieve houding ten opzichte van je eigen dromen, wensen en talenten.

Je eigen weg kunnen gaan met een positieve wens. Bijvoorbeeld “Ik wil mijn werk met veel plezier doen.” Het is de uitdaging om de juiste voorwaarden te scheppen die je diepste wensen, dromen en talenten kunnen laten groeien.

Ook minder positieve ervaringen horen bij het leven.  Soms veel meer dan ons lief is. De kunst is om in ervaringen de aanwijzingen te leren herkennen die je verder helpen. ‘Wat kan ik leren van deze ervaring?’  en ‘Hoe helpt deze ervaring mij in het realiseren van mijn wens of droom?”  Het ontwikkelen van een positieve gedachtenpatroon kun je leren.  Positieve beeldende werkvormen en llustraties hebben aangetoond een sterk positief effect te hebben op ons brein en welzijn. Hoe levensechter, hoe groter de impact.

Ik heb heel veel onderzoek en ervaring opgedaan met de stuurkracht van emoties. In het emotiemodel CENSE ervaar ik een betrouwbaar instrument dat helpt emotionele disbalans te herstellen en ontwikkelkracht van vaardigheden te versterken op individueel nivo. Emoties zijn daarmee voor mij belangrijk in het ontwikkelen van een sterk individueel kompas. Emotiegericht coachen is een belangrijk en onderscheidend element in mijn coaching en producten. 

Een leven lang leren – in 9 stappen 

 1. Ga op zoek naar aktiviteiten die je plezier en voldoening brengen. 
 2. Durf te wensen en te dromen.
 3. Stap in de verbeelding en vergroot het uit.
 4. Ontdek in alle (ook schijnbaar negatieve) ervaringen, de verhalen en kansen om jouw droom of doelen te realiseren
 5. Ervaar je tegenslag en heb je er last van? Speel dan met je emoties en doorbreek belemmerende patronen. 
 6. Verwonder je over de mogelijkheden. Speel verwondering.
 7. Vier de stappen die je zet.
 8. Blijf trouw aan je eigen dromen en wensen. Neem afscheid wat niet werkt. 
 9. Geniet van het avontuur

Blijf deze stappen herhalen en ontwikkel een groeiend zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap om je dromen en doelen te realiseren. 

 

 

 

Coaching creatief begaafde kinderen en volwassenen

Kinderen met een grote interesse in creativiteit, spel, visuele communicatie kunnen hoogbegaafd of een beelddenker zijn. Hoogbegaafde kinderen of beelddenkers kunnen een voorkeur hebben voor een visuele denk- en leerstijl. Een voorkeur voor de visuele denk- en leerstijl zorgt in de praktijk nogal eens voor leer-, gedrags- en motivatieproblemen.

Scholen, docenten, ouders zijn zich vaak niet bewust dat leer- en motivatieproblemen kunnen voortkomen uit een andere leerbehoefte. Het reguliere onderwijs is voornamelijk gericht op het begripsdenken. Kinderen met een voorkeur voor de visuele manier van denken, de beelddenkers, missen daardoor de aansluiting. Zij lopen vast.

Problemen kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden, o.a.:

 • stil en teruggetrokken
 • somber, depressief
 • ongeïnteresseerd
 • dromen
 • star
 • emotioneel instabiel
 • negatief zelfbeeld
 • warrige communicatie
 • concentratieproblemen
 • problemen met organisatie van eigen werk
 • gevoelig voor slechte sfeer in de klas
 • slachtoffer van pesterijen
 • pest andere kinderen
 • faalangst, onzeker
 • schrijf- en/of leesproblemen

Bij deze kinderen kun je je afvragen waarom hun talenten er niet uitkomen. Je kunt aan de ene kant opmerken, dat ze slim en handig zijn. Aan de kant kan je opvallen, dat het kind onzichtbaar blijft. Het kan zijn dat broertjes of zusjes wel heel goed presteren. Mogelijk hebben zij een leerstijl waarmee ze wel aansluiting hebben op school.

In mijn coachpraktijk help ik deze kinderen, hun ouders en docenten met:

 • onderzoeken van leer- en gedragsproblemen o.a. met spelactiviteiten, creatieve werkvormen
 • onderzoeken van leerstijl en ontwikkelbehoefte
 • persoonlijke begeleiding van kind in herstel zelfvertrouwen en emotionele veerkracht met spel en creatieve werkvormen
 • versterken van communicatieve vaardigheden met spel en creatieve werkvormen
 • vergroten van inzicht in leer- en ontwikkelprofiel van beelddenkers of creatief begaafde kinderen
 • werken aan een persoonlijke, effectieve leer- en werkstijl
 • coaching ouders met gesprekstechnieken met behulp van spelactiviteiten en creatieve werkvormen
 • informatiebijeenkomsten over beelddenken voor docenten

Aanpak

Het coachtraject met kinderen wordt in nauwe samenspraak met de ouders uitgevoerd. Als het nodig is kunnen gesprekken met de school of docenten worden ingepland.

Module A: SOO leer ik – Onderzoek denk- en leerstijl

 • stap 1: In een eerste gesprek met de ouders worden de problemen, ontwikkeldoelen, werkwijze besproken
 • stap 2: kennismakingsgesprek met kind: onderzoeken leerstijl en ontwikkelbehoefte
 • stap 3: Rapportage en advies begeleiding kind

 

Module B: SOO ben ik – Onderzoek denk- en leerstijl, coachtraject

 • Module A
 • stap 4: Opzet van individueel lesprogramma voor kind en ouders
 • stap 5: Start coachtraject  (minimaal 5 bijeenkomsten, met tussentijdse evaluatie, portfolio map)
 • stap 6: Coaching ouder-kind gesprekken (2 bijeenkomsten, cursusmap)
 • stap 7: Eind coachtraject met eindevaluatie ouders (1 bijeenkomst)

Coachruimte

Voor coaching en begeleiding wordt in principe gebruik gemaakt van de ruimte van de Storykids Academy. De Storykids Academy is een creatieve werkplaats en biedt ruime mogelijkheden voor creatieve activiteiten.

Tarieven

De kosten voor het onderzoeksprogramma SOO leer ik (zie module A) bedragen € 225,00 excl. 21% BTW
De kosten voor het coachtraject SOO ben ik (zie module B ) bedragen € 1.250,00 excl. 21% BTW
Voor aanvullende bijeenkomsten wordt een tarief berekend van € 50,00 per uur, excl. 21% BTW

Materiaalkosten:
De materialen die tijdens het coachtraject worden gebruikt worden in rekening gebracht.

Aanschaf produkten:
Klanten die gebruik maken van een coachtraject kunnen met 5% korting verschillende producten aanschaffen.

Annuleren:
Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosten geannuleerd worden. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd of vergeten wordt, dan wordt  € 35,00 in rekening gebracht.

Vergoeding:
Het coachtraject kan mogelijk vergoed worden uit het PGB budget. Wil je hierover meer informatie neem dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden

 • Het coachtraject heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat alle werkvormen en gesprekken gericht zijn op ontwikkeling van talenten, vaardigheden en gedrag die kinderen helpen om te groeien in zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden en sociale en emotionele weerbaarheid.
 • De kosten voor gebruik van creatieve materialen worden apart in rekening gebracht.
 • In de eerste fase van het coachtraject, tijdens onderzoek naar leerstijl, wordt besproken of specialistische begeleiding of zorg wordt aangeraden.
 • Als tussentijds blijkt, dat kinderen behoefte hebben aan specialistische begeleiding of zorg, dan zal dit worden besproken.

 

Mijn aanpak

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren en uitgedaagd worden. Spel en creatieve werkvormen spreken kinderen van nature aan. Spel en creatieve werkvormen zijn daarom activiteiten die heel laagdrempelig kunnen worden ingezet. Heel waardevol is ook dat spel en creatieve werkvormen, activiteiten zijn die helpen om goed inzicht te krijgen in

 • persoonlijke interesse en drijfveren
 • talenten en potentieel
 • ontwikkelnivo
 • denk- en leerstijl
 • ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden in executive vaardigheden

In de opzet van mijn projecten ligt de focus op het ontwikkelen van een constructieve manier van denken, leren en doen, die helpt bij het ombuigen van belemmerende gedachten die de individuele groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan.

Leren is een doorlopend proces

In mijn aanpak zijn de stappen uit het ontwikkelmodel SOO – Spelend Ontdekken en Ontwikkelen, het vertrekpunt voor groei en ontwikkeling in zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap. Het is een doorlopend proces. Hoe ziet dan het ontwikkelproces eruit? Welke stappen zijn nodig om in een positieve ontwikkelproces te komen? Waar leidt het ontwikkelproces naar toe?

Ik gebruik een ontwikkelmodel, dat ik zelf ontwikkeld heb. Ik miste in de bestaande literatuur en in de bestaande ontwikkelmodellen een aanpak die mij ondersteunde in mijn intuïtieve leerproces. In mijn zoektocht naar o.a. kennis en ervaringen over emoties en hun betekenis kwam ik in contact met het emotiemodel CENSE. Een krachtig procesmodel in veranderingsprocessen herkende ik in De Creatiespiraal van M. Knooope. In de Heroes Journey van J. Campbell en de bekende archetypes van C. Jung ontdekte ik een waardevolle methode om een persoonlijk ontwikkelproces een gezicht te geven en te vertalen naar een verhaal. In de Storyline Approach herkende ik een ontwikkelmodel die voor scholen herkenbaar en bruikbaar is om verhalend en betekenisvol lessenseries te ontwerpen. In de bestaande onderwijsmodellen herken ik in het OGO-onderwijs, die kinderen vanuit een spelgeoriënteerde curriculum ondersteunt, een sterke aanpak.

Deze modellen heb ik samengevoegd in één ontwikkelmodel SOO – Spelend Ontdekken en Ontwikkelen en daarin heel zichtbaar gemaakt het belang van spelen en verhalen. Wat ik zichtbaar heb gemaakt is de stap naar de persoonlijke en innerlijke ervaring. Voor het ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijke drijfveren heb je een sterk innerlijk kompas nodig. Hoe weet je anders welke keuzes het beste bij je passen? Hoe ontwikkel je je anders tot een zelfstandig en authentieke persoonlijkheid? Hoe leer je anders kritisch te denken? Hoe weet je anders goed af te stemmen op je eigen talenten en potentieel?

De processtappen uit het ontwikkelmodel SOO – Spelend Ontdekken en Ontwikkelen: 

 • Spelend Ontdekken
 • Dromen en wensen
 • Verhalend ontwikkelen
 • Wensen waarmaken

blijven zich herhalen. Bij iedere stap kan het nodig zijn om je af te vragen of je op de goede weg bent. Als je de stuurkracht van emoties leert herkennen en ontwikkelen dan beschik je over extra gereedschap bij het maken van keuzes. In mijn werk zet ik emoties in een nieuw licht. Kijk voor meer informatie op mijn pagina Nieuws, waar ik dieper in ga op emotiegericht coachen.

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!