Altijd op zoek naar de verhalen die kinderen in hun kracht zetten

Spelen met verhalen

“Hoe kom je er nou bij om StoryArtist te worden?” Het is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. Ik heb het niet vooraf bedacht. Deze functie heeft zich in afgelopen jaren zo ontwikkeld.  Tot 2010 heb ik gewerkt in uitvoerende en leidinggevende functies op gebied van HRM.  Loopbaanbegeleiding en -coaching van volwassenen is altijd mijn werk geweest. Totdat ik thuis kwam te zitten met een burnout.  De verwarring was groot. Uiteindelijk was deze periode voor mij een kans om opnieuw uit te vinden waar ik het beste op mijn plek zit.  Het werd een groots avontuur.  Ik kwam erachter dat ik een passie heb voor tekenen, creatieve vormgeving en storytelling. Tegelijkertijd waren spel, creativiteit en storytelling mijn grootste helpers in het vormgeven van mijn nieuwe levensverhaal.  Ik was verbaasd en verwonderd over hoe krachtig deze aanpak was.  Uiteindelijk heb ik mijn passie, kennis en talenten voor spel, creativiteit, storytelling en persoonlijke ontwikkeling weten te combineren in een nieuwe functie.  Als talentcoach en StoryArtist coach ik kinderen, ouders en professionals in hun persoonlijke ontwikkeling en creatieve talenten.

In mijn werk ben ik steeds op zoek naar de verhalen die kinderen helpen om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Sterke verhalen, maak je samen. Dat is de slogan die ik gebruik.  Een sterk verhaal maak je niet alleen samen met anderen maar ook samen met jezelf. Dat is voor mij een onderscheidend kenmerk in mijn aanbod. Het ontwikkelen van een sterk persoonlijk leiderschap vraagt om bewust te worden van je eigen drijfveren, talenten, potentieel, emoties en kwetsbaarheden. Het zijn onmisbare aspecten die maken wie je werkelijk bent.  In mijn aanpak ga ik er vanuit, dat wij drijfveren nodig hebben om de beste versie van onszelf te kunnen zijn. Dus hoe eerder wij die ons bewust zijn hoe beter. Ik maak talenten, drijfveren concreet, door ze zichtbaar te maken en vorm te geven in een verhaal. Als je eenmaal weet wat je persoonlijke drijfveren is het tijd om op zoek te gaan naar het verhaal dat je talenten en drijfveren nodig hebben om tot bloei te komen. Dan heb je een doel en missie om voor te gaan.  Ervaring heeft geleerd dat deze aanpak hele mooie ontwikkeltrajecten in beweging brengt. 

Sinds 2010 ontwikkel ik workshops, schoolprojecten, lesmateriaal en spelvormen voor de persoonlijke ontwikkeling van ouders, kinderen en professionals. Mijn focus is gericht op onderzoeken en ontwikkelen van de intrinsieke motivatie, de persoonlijke drijfveren. Emotiemanagement is daarbij een onmisbaar onderdeel. Emoties sturen ons gedrag en onze ontwikkeling. In het emotiemodel CENSE heb ik een aanpak ervaren die sterk gericht is op groei en ontwikkeling. Door gebruik te maken van verhalenstructuren krijgen emoties een herkenbare en zichtbare plek. De kans dat we ons laten overvallen door emoties, of dat ze een eigen leven gaan leiden wordt steeds kleiner.

“Wie mijn doelgroep is?” In principe is mijn programma voor alle kinderen en volwassenen waardevol die van hun passie hun beroep willen maken. Inmiddels weet ik ook, dat ik vooral van betekenis kan zijn voor creatief (hoog)begaafde kinderen. Ook voor hen zijn spel en creativiteit belangrijke activiteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn. Het zijn hun natuurlijke talenten. Mijn ervaring is, dat de talenten van deze kinderen thuis en op school op de achtergrond kunnen verdwijnen.  Spel en creativiteit verdwijnt vaak als kinderen de kleuterleeftijd voorbij zijn. Spelen en knutselen is voor kleine kinderen.

Creatief begaafde kinderen kunnen daardoor het risico lopen, dat ze vroeg of laat vastlopen.  Bekende problemen zijn motivatieproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, communicatieproblemen.  Ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat de weg naar een burnout of depressie onontkoombaar is.  Ik zie dan ook een belangrijke rol weggelegd voor mij voor de bewustwording van gezondheidsrisico’s voor creatief (hoog)begaafde kinderen.

Daarnaast blijft mijn eigen passie ook aandacht vragen. Een grote droom wordt werkelijkheid als ik mijn eigen productenlijn rond de avonturen van Prof. Plezier en Katinka straks in de etalages zie staan.  Het is een verhalenlijn die ik ontwikkeld heb gedurdende de herstelperiode van mijn burnout. Het gaat over het avontuur van een meisje, dat op zoek is naar plezier en geluk.  In prof. Plezier ontmoet ze iemand die haar helpt de lessen te leren om trots en blij te kunnen zijn met wie ze is. Er ontstaat een hechte vriendschap.  

Carola Pelder – StoryArtist, Talentcoach

 

Carola Pelder

Studio Wishdom

Studio Wishdom is een ontwerp- en trainingsburo voor creatieve ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Het is onze ambitie om ons te ontwikkelen tot experisecentrum op het gebied van creatieve ontwikkeling voor kinderen en ouders. Wij willen kinderen en hun ouders bewust maken van de positieve invloed die spel, creativiteit en storytelling heeft op je persoonlijke ontwikkeling.

Storykids Academy

De Storykids Academy is een levendige werkplaats waar kinderen en volwasssenen plezier kunnen beleven aan spel, creativiteit en storytelling.  De Storykids Academy ligt in Kortenhoef, op een steenworp afstand van de mediastad Hilversum.

Onze aanpak

Wij willen een breed publiek bewust maken van de invloed van spel, creativiteit en storytelling op de kwaliteit van leven van alledag, van ouder en kind. Hieronder een ovezicht van onze speerpunten en hoe wij dat aanpakken.

1. Persoonlijke ontwikkeling als rode draad

De Storykids Academy is een belevingsruimte voore creatieve ontwikkeling van kinderen. Creatieve ontwikkeling is geen doel op zich, maar een middel om kinderen ervaringen te bieden waardoor zij onder meer hun intuïtie,  sociale en emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden en een creatieve levenshouding kunnen ontwikkelen. Aandacht voor ontwikkeling van creatieve talenten is voor kinderen een belangrijk onderdeel voor een gezonde identiteitsontwikkeling. Spel, creativiteit en storytelling helpt kinderen om orde en structuur aan te brengen in hun eigen gevoelswereld, zodat zij zich beter in deze buitenwereld leren handhaven.  De activiteiten van de Storykids Academy besteden aandacht aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.

2. Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

Het speels en ervaringsgericht leren heeft een aantal belangrijke functies in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer sprake is van vrij en spontaan spel wordt het kind in de gelegenheid gebracht om af te stemmen op zijn eigen ontwikkelproces. Het stimuleren van spel en creativiteit helpt kinderen bewust te worden te worden van hun drijfveren, talenten en potentieel. Tegelijkertijd is het speels en ervaringsgericht leren een uitdagend proces dat de nodige emoties en gevoelens los kan maken.  Vertrouwd raken met de betekenis van gevoelens, emoties is dan ook een onmisbaar onderdeel van de activiteiten van de Storykids Academy.  Het onderzoeken en ontwikkelen van gevoelens en emoties wordt op verschillende nivo’s ingebracht in de verschillende spel- en creatieve activiteiten.  Het ontwikkelen van emotionele intelligentie wordt beschouwd als een belangrijke eigenschap voor het bedrijfsleven in de toekomst.

3. Creatieve aanpak in storytelling

Voor jezelf opkomen, trots kunnen zijn op wie je bent. Je eigen verhaal kunnen vertellen. Het wordt steeds belangrijker, dat kinderen leren voor zichzef op te komen, zodat zij sterk in hun eigen schoenen staan. Het gebruik van de juiste taal en communicatie is hierbij heel belangrijk. De Storykids Academy maakt gebruik van spel, creatieve werkvormen om kinderen te helpen over te brengen wat ze willen zeggen.  Creatieve storytelling helpt kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen verhaal en welke stappen er nodig zijn om volgende ontwikkelstap te maken. Sterke communicatie en taal reikt verder dan alleen woorden. We besteden aandacht aan vertel-, speel- en theaterkunsten, nl.:

  • non-verbale kwaliteiten
  • verbale kwaliteiten
  • fantasierijk spelen met materialen
  • rol- en karakterontwikkeling van typetjes en personages
  • creatieve vormgeving

Bij de ontwikkeling van storytelling projecten wordt o.a. gebruik gemaakt van de Storyline Approach en de principes van het ervaringsgericht onderwijs (EGO) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

4. Klaar voor de toekomst

De economie verandert zich in een rap tempo. Welke invloed zal de Coronapandemie op onze toekomst hebben? Er is veel onzeker over de toekomst. Welke lessen en ervaringen geef je het kind mee? Wat de toekomst ook gaat brengen, de Storykids Academy zet focus op persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling.  Wij geloven, dat kinderen erbij gebaat zijn, als zij richting kunnen geven aan hun toekomst op basis van hun talenten en passie. Het onderzoeken en  ontwikkelen van je unieke talenten, passie maakt een belangrijk onderdeel uit van de activiteiten. De talenten en het verhaal van jouw kind staan centraal in ons programma.

5. Expertise HB, HSP, Beelddenken, ASS

Carola Pelder heeft het aanbod van de Storykids Academy ontwikkeld op basis van haar eigen ervaringen als HB’er, HSP’er. Carola Pelder heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van spel, creativiteit en storytelling op de indentiteitsontwikkeling. De activiteiten hebben een goede invloed op de ontwikkeling van de sociaal, emotionele en intuïtieve intelligentie.  Ontwikkelgebieden die voor kinderen met HB, HSP, Beelddenkers en kinderen met ASS van extra belang zijn.

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!