Speel je dromen waar!

Speel je dromen waar!

Spelen de motor voor groei

“Spelen is veel meer dan plezier hebben. Ik had er zelf nooit zo bij stil gestaan, totdat ik thuis zat met een burnout. Door te spelen en op onderzoek uit te gaan kwam ik erachter dat ik een passie heb voor tekenen en knutselen. “Dat is voor kleine kinderen hoor”, was het stemmetje dat ik maar bleef horen. Dat klopt. Of toch niet? Ik combineer mijn passie nu met mijn rol als coach. Spel en creativiteit geven woorden en taal aan verhalen van kinderen die ze nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn. In spel en creativiteit kunnen ouders een brug slaan om hun kinderen veel beter te begrijpen. Ik doe dan ook een oproep aan vaders, moeders en kinderen om lekker te blijven spelen.” Carola Pelder – StoryArtist

 

Carola Pelder

Mijn droom, visie, aanpak

Mijn droom

Ik droom van een avonturenpark, waar kinderen, jongeren, volwassenen naar hartelust kunnen spelen. Ik stel me voor, dat we in het spelen de leukste en mooiste ontmoetingen kunnen hebben. Ontmoetingen van hart tot hart. Ontmoetingen die je ontroeren en inspireren het beste van jezelf te laten zien.

Mijn visie

Ieder mens leeft, bewust of onbewust, vanuit een diep verlangen om in veiligheid en vrijheid zijn eigen weg te gaan. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie aan talenten en mogelijkheden die de bouwstenen vormen om je eigen dromen en hartsverlangens te verwezenlijken. Het vrij kunnen spelen biedt allerlei mogelijkheden om de praktische realiteit van individuele dromen en hartsverlangens te onderzoeken. Het belangrijkste vertrekpunt om te kunnen blijven groeien in de benodigde talenten en vaardigheden is plezier.  Plezier kan een belangrijk tegenwicht vormen bij alle lastige hindernissen die je onderweg tegenkomt. Bij het onderzoeken en realiseren van dromen en wensen is het noodzakelijk om over voldoende veerkracht te beschikken. De veerkracht bouw je op in ervaringen zelf. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur. Het ervaren van plezier heeft een positieve werking op de ontwikkeling van ons brein en stimuleert positieve gevoelens over onszelf. Het maken van plezier, dat kun je leren.

Onze gedachten beïnvloeden voor een groot gedeelte onze werkelijkheid. Kans is groot, dat bij een negatief zelfbeeld, de werkelijkheid hieraan lijkt te voldoen.  Het ontwikkelen van positief zelfbeeld met een betekenisvol leven, vraagt om een positieve houding ten opzichte van je eigen dromen, wensen en talenten.

Je eigen weg kunnen gaan met een positieve wens. Bijvoorbeeld “Ik wil mijn werk met veel plezier doen.” Het is de uitdaging om de juiste voorwaarden te scheppen die je diepste wensen, dromen en talenten kunnen laten groeien.

Ook minder positieve ervaringen horen bij het leven.  Soms veel meer dan ons lief is. De kunst is om in ervaringen de aanwijzingen te leren herkennen die je verder helpen. ‘Wat kan ik leren van deze ervaring?’  en ‘Hoe helpt deze ervaring mij in het realiseren van mijn wens of droom?”  Het ontwikkelen van een positieve gedachtenpatroon kun je leren.  Positieve beeldende werkvormen en llustraties hebben aangetoond een sterk positief effect te hebben op ons brein en welzijn. Hoe levensechter, hoe groter de impact.

Concrete aanpak

In de opzet van mijn projecten ligt de focus op het ontwikkelen van een constructieve manier van denken en handelen, die helpt bij het ombuigen van belemmerende gedachten die de individuele groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur.

Stappenplan – Stap in je eigen avontuur

  1. Ga op zoek naar aktiviteiten die je plezier en voldoening brengen.
  2. Durf te wensen en te dromen.
  3. Stap in de verbeelding en vergroot het uit.
  4. Ontdek in alle (ook schijnbaar negatieve) ervaringen kansen om jouw droom of doelen te realiseren
  5. Verwonder je over de mogelijkheden. Speel verwondering.
  6. Vier de stappen die je zet.
  7. Blijf trouw aan je eigen dromen en wensen.
  8. Geniet van het avontuur

Wil je trouw blijven aan je eigen dromen en wensen, dan helpt het om te gaan spelen. Met vertel-, speel- en theaterkunst kun je dromen en wensen extra kracht bij zetten. Veel plezier!

 

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!