Altijd op zoek naar de verhalen die kinderen in hun kracht zetten

Spelen met verhalen

Spelen is veel meer dan plezier hebben. Ik had er zelf nooit zo bij stil gestaan, totdat ik zo’n 10 jaar geleden thuis zat met een burnout. Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden. Door daadwerkelijk te gaan doen waar ik plezier in had kwam ik erachter dat ik een passie heb voor tekenen, knutselen en verhalen.  De volgende uitdaging was, om uit te zoeken hoe ik met deze talenten mijn brood kon verdienen.  Ik zocht het antwoord in mijn tekeningen en ontwerpen zelf.  Wat wilde zich laten zien en horen?  Het verhaal dat ik ontdekte ging over de wens om te spelen. Maar spelen? Dat is toch voor kleine kinderen?  Dat klopt. Of toch niet?

Sinds 2010 ben ik zelfstandig ondernemer en ontwikkel ik workshops, schoolprojecten, lesmateriaal en spelvormen voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Ik ben steeds op zoek naar de verhalen die kinderen helpen om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Spelen is de motor voor groei en maakt sterke verhalen zichtbaar. Wat ik ooit ver weg had gestopt, is nu mijn missie geworden. Kinderen, ouders en docenten stimuleren om te blijven spelen. Spelen is de hoogste vorm van onderzoek. Het is een uitspraak van Einstein. Spel en creativiteit geven woorden, taal en structuur aan verhalen van kinderen die ze nodig hebben om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Uit mijn eigen ervaring is duidelijk geworden, dat het ook voor volwassenen heel waardevol kan zijn.

Mijn grootste droom is om mijn eigen productenlijn in de markt te zetten rond de avonturen van Prof. Plezier en Katinka. Het is een verhalenlijn die ik ontwikkeld heb gedurdende de herstelperiode van mijn burnout. Stel je toch eens voor, dat deze productenlijn in de Bijenkort kom te liggen. Daar droom ik van.

Ik combineer mijn passie met mijn rol als coach en begeleiding van creatief begaafde kinderen. Voor creatief begaafde kinderen zijn spel en creativiteit belangrijke activiteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn. Dat is misschien wel mijn grootste drijfveer. Kinderen en ouders aanmoedigen om te blijven spelen, zodat je samen een hoop plezier kunt beleven!

Carola Pelder – StoryArtist, Talentcoach

 

Carola Pelder

Studio Wishdom

Studio Wishdom is een ontwerp- en trainingsburo voor creatieve ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Het is onze ambitie om ons te ontwikkelen tot experisecentrum op het gebied van creatieve ontwikkeling voor kinderen en ouders. Wij willen kinderen en hun ouders bewust maken van de positieve invloed die spel, creativiteit en storytelling heeft op je persoonlijke ontwikkeling.

Storykids Academy

De Storykids Academy is een levendige werkplaats waar kinderen en volwasssenen plezier kunnen beleven aan spel, creativiteit en storytelling.  De Storykids Academy ligt in Kortenhoef, op een steenworp afstand van de mediastad Hilversum.

Onze aanpak

Wij willen een breed publiek bewust maken van de invloed van spel, creativiteit en storytelling op de kwaliteit van leven van alledag, van ouder en kind. Hieronder een ovezicht van onze speerpunten en hoe wij dat aanpakken.

1. Persoonlijke ontwikkeling als rode draad

De Storykids Academy is een belevingsruimte voore creatieve ontwikkeling van kinderen. Creatieve ontwikkeling is geen doel op zich, maar een middel om kinderen ervaringen te bieden waardoor zij onder meer hun intuïtie,  sociale en emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden en een creatieve levenshouding kunnen ontwikkelen. Aandacht voor ontwikkeling van creatieve talenten is voor kinderen een belangrijk onderdeel voor een gezonde identiteitsontwikkeling. Spel, creativiteit en storytelling helpt kinderen om orde en structuur aan te brengen in hun eigen gevoelswereld, zodat zij zich beter in deze buitenwereld leren handhaven.  De activiteiten van de Storykids Academy besteden aandacht aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.

2. Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

Het speels en ervaringsgericht leren heeft een aantal belangrijke functies in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer sprake is van vrij en spontaan spel wordt het kind in de gelegenheid gebracht om af te stemmen op zijn eigen ontwikkelproces. Het stimuleren van spel en creativiteit helpt kinderen bewust te worden te worden van hun drijfveren, talenten en potentieel. Tegelijkertijd is het speels en ervaringsgericht leren een uitdagend proces dat de nodige emoties en gevoelens los kan maken.  Vertrouwd raken met de betekenis van gevoelens, emoties is dan ook een onmisbaar onderdeel van de activiteiten van de Storykids Academy.  Het onderzoeken en ontwikkelen van gevoelens en emoties wordt op verschillende nivo’s ingebracht in de verschillende spel- en creatieve activiteiten.  Het ontwikkelen van emotionele intelligentie wordt beschouwd als een belangrijke eigenschap voor het bedrijfsleven in de toekomst.

3. Creatieve aanpak in storytelling

Voor jezelf opkomen, trots kunnen zijn op wie je bent. Je eigen verhaal kunnen vertellen. Het wordt steeds belangrijker, dat kinderen leren voor zichzef op te komen, zodat zij sterk in hun eigen schoenen staan. Het gebruik van de juiste taal en communicatie is hierbij heel belangrijk. De Storykids Academy maakt gebruik van spel, creatieve werkvormen om kinderen te helpen over te brengen wat ze willen zeggen.  Creatieve storytelling helpt kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen verhaal en welke stappen er nodig zijn om volgende ontwikkelstap te maken. Sterke communicatie en taal reikt verder dan alleen woorden. We besteden aandacht aan vertel-, speel- en theaterkunsten, nl.:

  • non-verbale kwaliteiten
  • verbale kwaliteiten
  • fantasierijk spelen met materialen
  • rol- en karakterontwikkeling van typetjes en personages
  • creatieve vormgeving

Bij de ontwikkeling van storytelling projecten wordt o.a. gebruik gemaakt van de Storyline Approach en de principes van het ervaringsgericht onderwijs (EGO) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

4. Klaar voor de toekomst

De economie verandert zich in een rap tempo. Welke invloed zal de Coronapandemie op onze toekomst hebben? Er is veel onzeker over de toekomst. Welke lessen en ervaringen geef je het kind mee? Wat de toekomst ook gaat brengen, de Storykids Academy zet focus op persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling.  Wij geloven, dat kinderen erbij gebaat zijn, als zij richting kunnen geven aan hun toekomst op basis van hun talenten en passie. Het onderzoeken en  ontwikkelen van je unieke talenten, passie maakt een belangrijk onderdeel uit van de activiteiten. De talenten en het verhaal van jouw kind staan centraal in ons programma.

5. Expertise HB, HSP, Beelddenken, ASS

Carola Pelder heeft het aanbod van de Storykids Academy ontwikkeld op basis van haar eigen ervaringen als HB’er, HSP’er. Carola Pelder heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van spel, creativiteit en storytelling op de indentiteitsontwikkeling. De activiteiten hebben een goede invloed op de ontwikkeling van de sociaal, emotionele en intuïtieve intelligentie.  Ontwikkelgebieden die voor kinderen met HB, HSP, Beelddenkers en kinderen met ASS van extra belang zijn.

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!