Speel je dromen waar!

Speel je dromen waar!

Spelen de motor voor groei

Iedereen heeft een verhaal. We hebben verhalen nodig om onszelf te laten zien en horen. Sterke verhalen heb je nodig om je ideeën vorm te geven en je doelen te bereiken. Hoe help je kinderen en volwassenen hun verhaal te vertellen als zij minder sterk zijn in taal of lezen? Een goed verhaal gaat verder dan woorden alleen. Spelen is voor mij de brug naar mooie gesprekken, onverwachte verhalen en inzichten. Helder krijgen wat je wilt en nodig hebt om in vertrouwen je eigen weg te kunnen gaan. Dat is best een avontuur en vraagt om moed en vertrouwen. Een heldenavontuur. Het spelen met verhalen kan op zoveel manieren helpen om woorden te vinden voor wat je denkt, wilt, voelt, weet of nog niet weet. Met spel, drama en creatieve werkvormen verhalen maken. Dat noem ik StoryArt. Ik zou wensen dat alle kinderen en volwassenen de moed hebben om te blijven spelen. Het geeft woorden en kleur aan wie we zijn. Spelen is voor mij de motor voor plezier, passie en geluk.

Storykids Academy

De avonturenprogramma’s stimuleren creativiteitsontwikkeling van kinderen. Met verhalen, spel en creatieve werkvormen werken kinderen aan een thema met betekenisvolle uitdagingen. Het is de kunst om kinderen te helpen bij het ontdekken van hun drijfveren, talenten en passie. Het ontwikkelen en benutten van je talenten vraagt om praktische ervaringen in de praktijk. Dan krijgen talenten betekenis. Het Storykids programma geeft ruimte om talenten te verkennen en ontwikkelen. De Storykids Academy helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste verhalenmakers, die weten wat ze willen en weten wat ze nodig hebben om sterk in hun schoenen te staan.

 

 1. 1982personeelsmanager, organisatie-adviseur, hr-adviseur, coach
 2. 2009Geluksboetiek, Verkoop producten en creatieve activiteiten m.b.t. persoonlijke ontwikkeling en teambuilding
 3. 2012 ontwerp verhalen Wishdom World
 4. 2016Geluksboetiek verhuist naar Boxdorp in Wishdom World
 5. 2016wijziging bedrijfsnaam, Studio Wishdom
 6. 2018introductie Avonturenboek

Carola Pelder

Portretfoto: ARNICK

Mijn droom, visie, aanpak

Mijn droom

Ik droom van een avonturenpark, waar kinderen, jongeren, volwassenen naar hartelust kunnen spelen. Ik stel me voor, dat we in het spelen de leukste en mooiste ontmoetingen kunnen hebben. Ontmoetingen van hart tot hart. Ontmoetingen die je ontroeren en inspireren het beste van jezelf te laten zien.

Mijn visie

Ieder mens leeft, bewust of onbewust, vanuit een diep verlangen om in veiligheid en vrijheid zijn eigen weg te gaan. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie aan talenten en mogelijkheden die de bouwstenen vormen om je eigen dromen en hartsverlangens te verwezenlijken. Het vrij kunnen spelen biedt allerlei mogelijkheden om de praktische realiteit van individuele dromen en hartsverlangens te onderzoeken. Het belangrijkste vertrekpunt om te kunnen blijven groeien in de benodigde talenten en vaardigheden is plezier.  Plezier kan een belangrijk tegenwicht vormen bij alle lastige hindernissen die je onderweg tegenkomt. Bij het onderzoeken en realiseren van dromen en wensen is het noodzakelijk om over voldoende veerkracht te beschikken. De veerkracht bouw je op in ervaringen zelf. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur. Het ervaren van plezier heeft een positieve werking op de ontwikkeling van ons brein en stimuleert positieve gevoelens over onszelf. Het maken van plezier, dat kun je leren.

Onze gedachten beïnvloeden voor een groot gedeelte onze werkelijkheid. Kans is groot, dat bij een negatief zelfbeeld, de werkelijkheid hieraan lijkt te voldoen.  Het ontwikkelen van positief zelfbeeld met een betekenisvol leven, vraagt om een positieve houding ten opzichte van je eigen dromen, wensen en talenten.

Je eigen weg kunnen gaan met een positieve wens. Bijvoorbeeld “Ik wil mijn werk met veel plezier doen.” Het is de uitdaging om de juiste voorwaarden te scheppen die je diepste wensen, dromen en talenten kunnen laten groeien.

Ook minder positieve ervaringen horen bij het leven.  Soms veel meer dan ons lief is. De kunst is om in ervaringen de aanwijzingen te leren herkennen die je verder helpen. ‘Wat kan ik leren van deze ervaring?’  en ‘Hoe helpt deze ervaring mij in het realiseren van mijn wens of droom?”  Het ontwikkelen van een positieve gedachtenpatroon kun je leren.  Positieve beeldende werkvormen en llustraties hebben aangetoond een sterk positief effect te hebben op ons brein en welzijn. Hoe levensechter, hoe groter de impact.

Concrete aanpak

In de opzet van mijn projecten ligt de focus op het ontwikkelen van een constructieve manier van denken en handelen, die helpt bij het ombuigen van belemmerende gedachten die de individuele groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan. Het is de kunst om het bouwen aan je dromen en hartsverlangens te gaan ervaren als een spannend en mooi avontuur.

Stappenplan – Stap in je eigen avontuur

 1. Ga op zoek naar aktiviteiten die je plezier en voldoening brengen.
 2. Durf te wensen en te dromen.
 3. Stap in de verbeelding en vergroot het uit.
 4. Ontdek in alle (ook schijnbaar negatieve) ervaringen kansen om jouw droom of doelen te realiseren
 5. Verwonder je over de mogelijkheden. Speel verwondering.
 6. Vier de stappen die je zet.
 7. Blijf trouw aan je eigen dromen en wensen.
 8. Geniet van het avontuur

Wil je trouw blijven aan je eigen dromen en wensen, dan helpt het om te gaan spelen. Met vertel-, speel- en theaterkunst kun je dromen en wensen extra kracht bij zetten. Veel plezier!

 

 

 

Burnout. Van chaos naar vernieuwing

Een burnout. Pech of kans?

Hoe kun je veerkracht ontwikkelen om sterker terug te komen uit een dal? Als manager, coach, trainer had ik jarenlang aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik adviseerde anderen op weg in hun persoonlijke ontwikkeling.  Nu was het de beurt aan mij.  Alles wat ik geleerd had in opleidingen, cursussen, trainingen verbleekte en verdween op de achtergrond toen ik zelf klem kwam te zitten.  De leegte die ik kon ervaren was heftig en moeilijk te beschrijven.  Mijn burnout was het begin van een nieuw avontuur.

Zoektocht naar wensen en drijfveren

Geholpen door mijn kennis, ervaring en netwerk ging ik aan de slag. De belangrijkste en moeilijkste stap was acceptatie en ruimte maken voor ontspanning. Ik moest veel weerstand overwinnen om deze stap te kunnen maken.  In mijn ontmoeting met de Creatiespiraal en De Ontknooping ontdekte ik al vrij snel dat het spelen met weerstand en emoties mij heel veel ruimte en rust bracht.

Het lukte om uit een negatieve spiraal te komen en een nieuw perspectief te ontwikkkelen op mijn toekomst. Met behulp van creatieve technieken en spel ontwikkelde ik steeds meer inzicht in wat leuk vond, waar mijn talenten waren en hoe ik deze kon inzetten.  Ik ontwikkelde verhalen met woord en beeld waarmee ik mijn dromen, ideeën en plannen heel concreet maakte.  De verhalen vergrootte mijn inzicht in mijn belevingswereld, obstakels en hoe obstakels te overwinnen.

De opbrengst van mijn burnout was behalve heel indringend, eenzaam ook verrassend mooi. De inzichten, ervaringen, vaardigheden, talenten die ik in alle  jaren ontwikkeld heb zijn verwerkt in een eigen speelprogramma voor kinderen.  Het maken van plezier, neemt een belangrijke plaats in. Het is voor mij het kompas en de smeerolie om te blijven knoeien, groeien en bloeien.  Ik gun iedereen de ruimte om in vrijheid zichzelf te ontdekken en ontwikkelen.

De avonturen van Katinka en prof. Plezier helpen mij om sterke verhalen te delen over de ontwikkeling van weerbaarheid, lef en moed om in jezelf te geloven en met plezier en vertrouwen je eigen weg te kunnen gaan.

Prof. Plezier en ik – Fun Friends Forever

Het klinkt zo cliché. De burnout was voor mij een stevige wake-up call. Ongelooflijk hard en hart moeten werken om door alle zorgen en weerstand heen te kunnen groeien. Een gevecht dat ik dagelijks voerde. Een gevecht dat ik voerde met de buitenwereld. Op het moment, dat ik stopte met vechten, veranderde er van alles. Ik was geen slachtoffer meer, maar kreeg grip op mijn eigen leven. Deze stap kon ik pas zetten, nadat ik een stevige basis van vertrouwen en empathie had ontwikkeld voor en in mezelf.  Daarom is prof. Plezier mijn beste vriend geworden. Prof. Plezier en ik, Fun Friends Forever.

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!