Wij brengen plezier in talentontwikkeling. Ga mee op avontuur voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek welk verhaal jou laat stralen.

Talentontwikkeling creatief begaafde kinderen

Creatief begaafde kinderen zijn kinderen die heel talentvol zijn. Het zijn kinderen die van nature heel nieuwsgierig en leergierig zijn. Ze kunnen heel temperamentvol en aanwezig zijn. Creatieve kinderen kunnen ook genieten als ze stil en op zichzelf zijn.  Creatieve kinderen kunnen heel sensitief zijn. Ze hebben een heel sterk gevoel voor wat bij hen past en wat niet. Het ontbreekt ze vaak aan woorden en taal om uit te leggen hoe zij zich voelen of wat ze nodig hebben. Het gebrek aan taal of woorden kan een hoop spanning geven. Bij de kinderen zelf of in contact met hun ouders, docenten of vriendjes. 

Spel en creativiteit geven woorden, taal en structuur aan verhalen van kinderen die ze nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn. In spel en creativiteit kunnen ouders een brug slaan om hun kind veel beter te begrijpen.

Creatief begaafde kinderen kunnen vastlopen op school, omdat zij vaak verkeerd begrepen worden. 

 

 

Carola Pelder

Coaching creatief begaafde kinderen en volwassenen

Kinderen met een grote interesse in creativiteit, spel, visuele communicatie kunnen hoogbegaafd of een beelddenker zijn. Hoogbegaafde kinderen of beelddenkers kunnen een voorkeur hebben voor een visuele denk- en leerstijl. Een voorkeur voor de visuele denk- en leerstijl zorgt in de praktijk nogal eens voor leer-, gedrags- en motivatieproblemen.

Scholen, docenten, ouders zijn zich vaak niet bewust dat leer- en motivatieproblemen kunnen voortkomen uit een andere leerbehoefte. Het reguliere onderwijs is voornamelijk gericht op het begripsdenken. Kinderen met een voorkeur voor de visuele manier van denken, de beelddenkers, missen daardoor de aansluiting. Zij lopen vast.

Problemen kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden, o.a.:

 • stil en teruggetrokken
 • somber, depressief
 • ongeïnteresseerd
 • dromen
 • star
 • emotioneel instabiel
 • negatief zelfbeeld
 • warrige communicatie
 • concentratieproblemen
 • problemen met organisatie van eigen werk
 • gevoelig voor slechte sfeer in de klas
 • slachtoffer van pesterijen
 • pest andere kinderen
 • faalangst, onzeker
 • schrijf- en/of leesproblemen

Bij deze kinderen kun je je afvragen waarom hun talenten er niet uitkomen. Je kunt aan de ene kant opmerken, dat ze slim en handig zijn. Aan de kant kan je opvallen, dat het kind onzichtbaar blijft. Het kan zijn dat broertjes of zusjes wel heel goed presteren. Mogelijk hebben zij een leerstijl waarmee ze wel aansluiting hebben op school.

In mijn coachpraktijk help ik deze kinderen, hun ouders en docenten met:

 • onderzoeken van leer- en gedragsproblemen o.a. met spelactiviteiten, creatieve werkvormen
 • onderzoeken van leerstijl en ontwikkelbehoefte
 • persoonlijke begeleiding van kind in herstel zelfvertrouwen en emotionele veerkracht met spel en creatieve werkvormen
 • versterken van communicatieve vaardigheden met spel en creatieve werkvormen
 • vergroten van inzicht in leer- en ontwikkelprofiel van beelddenkers of creatief begaafde kinderen
 • werken aan een persoonlijke, effectieve leer- en werkstijl
 • coaching ouders met gesprekstechnieken met behulp van spelactiviteiten en creatieve werkvormen
 • informatiebijeenkomsten over beelddenken voor docenten

Aanpak

Het coachtraject met kinderen wordt in nauwe samenspraak met de ouders uitgevoerd. Als het nodig is kunnen gesprekken met de school of docenten worden ingepland.

Module A: SOO leer ik – Onderzoek denk- en leerstijl

 • stap 1: In een eerste gesprek met de ouders worden de problemen, ontwikkeldoelen, werkwijze besproken
 • stap 2: kennismakingsgesprek met kind: onderzoeken leerstijl en ontwikkelbehoefte
 • stap 3: Rapportage en advies begeleiding kind

 

Module B: SOO ben ik – Onderzoek denk- en leerstijl, coachtraject

 • Module A
 • stap 4: Opzet van individueel lesprogramma voor kind en ouders
 • stap 5: Start coachtraject  (minimaal 5 bijeenkomsten, met tussentijdse evaluatie, portfolio map)
 • stap 6: Coaching ouder-kind gesprekken (2 bijeenkomsten, cursusmap)
 • stap 7: Eind coachtraject met eindevaluatie ouders (1 bijeenkomst)

Coachruimte

Voor coaching en begeleiding wordt in principe gebruik gemaakt van de ruimte van de Storykids Academy. De Storykids Academy is een creatieve werkplaats en biedt ruime mogelijkheden voor creatieve activiteiten.

Tarieven

De kosten voor het onderzoeksprogramma SOO leer ik (zie module A) bedragen € 225,00 excl. 21% BTW
De kosten voor het coachtraject SOO ben ik (zie module B ) bedragen € 1.250,00 excl. 21% BTW
Voor aanvullende bijeenkomsten wordt een tarief berekend van € 50,00 per uur, excl. 21% BTW

Materiaalkosten:
De materialen die tijdens het coachtraject worden gebruikt worden in rekening gebracht.

Aanschaf produkten:
Klanten die gebruik maken van een coachtraject kunnen met 5% korting verschillende producten aanschaffen.

Annuleren:
Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosten geannuleerd worden. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd of vergeten wordt, dan wordt  € 35,00 in rekening gebracht.

Vergoeding:
Het coachtraject kan mogelijk vergoed worden uit het PGB budget. Wil je hierover meer informatie neem dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden

 • Het coachtraject heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat alle werkvormen en gesprekken gericht zijn op ontwikkeling van talenten, vaardigheden en gedrag die kinderen helpen om te groeien in zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden en sociale en emotionele weerbaarheid.
 • De kosten voor gebruik van creatieve materialen worden apart in rekening gebracht.
 • In de eerste fase van het coachtraject, tijdens onderzoek naar leerstijl, wordt besproken of specialistische begeleiding of zorg wordt aangeraden.
 • Als tussentijds blijkt, dat kinderen behoefte hebben aan specialistische begeleiding of zorg, dan zal dit worden besproken.

 

Een Potje Pret

Potje Pret is een uitdagend familie- en vriendenspel. Lukt het jouw team om samen als eerste 100 punten binnen te halen?

Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

Betekenisvol spelen, jezelf ontdekken en ontwikkelen. Een creatieve en speelse aanpak om je talenten te onderzoeken en te ontwikkelen.

Knutselfeest in voorbereiding

Knutselfeest tijdens de kerstvakantie. De mooiste ideeën en ontwerpen komen tot leven als je even zonder druk aan de slag kunt. Gewoon lekker genieten van het knutselen. Daar word ik blij en vrolijk van.

Met plezier naar school

Gemotiveerde leerlingen halen het beste uit zichzelf. Een creatieve aanpak om betrokkenheid en motivatie van leerlingen te vergroten.

Ik leer anders

Hoogbegaafde kinderen met een voorkeur voor een visuele en creatieve denk- en leerstijl vinden moeilijk aansluiting in het reguliere onderwijs. Hoe begeleid je deze kinderen?

Een Potje Pret

Potje Pret is een uitdagend familie- en vriendenspel. Lukt het jouw team om samen als eerste 100 punten binnen te halen?

Hoogbegaafdheid

De hersenen van creatief begaafde kinderen worden anders gestimuleerd. Kinderen denken anders, ze leren wezenlijk anders. Inzet van spel, drama en creativiteit stimuleert ontwikkeling.

Speeldagen 2019

De SpeelDag. Een buitenschoolse dag vol experiment, creativiteit en ruimte voor nieuwe vriendschappen voor hoogbegaafde kinderen.

Ik wil spelen!

Ik wil spelen! gaat over de zoektocht naar plezier en geluk. Een persoonlijk verhaal over het belang van spel in persoonlijke ontwikkeling.

Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

Betekenisvol spelen, jezelf ontdekken en ontwikkelen. Een creatieve en speelse aanpak om je talenten te onderzoeken en te ontwikkelen.

Magische kracht van poppen

Poppenspel verbindt
mens en kind

Play the story of your life

Voor de verjaardag van mijn moeder maakte ik een ganzenbordenspel. Een superleuke manier om oude herinneringen op te halen. En ik ontdekte een gezamenlijke passie…. 🙂

Gamification

Betekenisvol leren en ontwikkelen

Knutselfeest in voorbereiding

Knutselfeest tijdens de kerstvakantie. De mooiste ideeën en ontwerpen komen tot leven als je even zonder druk aan de slag kunt. Gewoon lekker genieten van het knutselen. Daar word ik blij en vrolijk van.

Met plezier naar school

Gemotiveerde leerlingen halen het beste uit zichzelf. Een creatieve aanpak om betrokkenheid en motivatie van leerlingen te vergroten.

Mijn aanpak

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren en uitgedaagd worden. Spel en creatieve werkvormen spreken kinderen van nature aan. Spel en creatieve werkvormen zijn daarom activiteiten die heel laagdrempelig kunnen worden ingezet. Heel waardevol is ook dat spel en creatieve werkvormen, activiteiten zijn die helpen om goed inzicht te krijgen in

 • persoonlijke interesse en drijfveren
 • talenten en potentieel
 • ontwikkelnivo
 • denk- en leerstijl
 • ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden in executive vaardigheden

In de opzet van mijn projecten ligt de focus op het ontwikkelen van een constructieve manier van denken, leren en doen, die helpt bij het ombuigen van belemmerende gedachten die de individuele groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan.

Leren is een doorlopend proces

In mijn aanpak zijn de stappen uit het ontwikkelmodel SOO – Spelend Ontdekken en Ontwikkelen, het vertrekpunt voor groei en ontwikkeling in zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap. Het is een doorlopend proces. Hoe ziet dan het ontwikkelproces eruit? Welke stappen zijn nodig om in een positieve ontwikkelproces te komen? Waar leidt het ontwikkelproces naar toe?

Ik gebruik een ontwikkelmodel, dat ik zelf ontwikkeld heb. Ik miste in de bestaande literatuur en in de bestaande ontwikkelmodellen een aanpak die mij ondersteunde in mijn intuïtieve leerproces. In mijn zoektocht naar o.a. kennis en ervaringen over emoties en hun betekenis kwam ik in contact met het emotiemodel CENSE. Een krachtig procesmodel in veranderingsprocessen herkende ik in De Creatiespiraal van M. Knooope. In de Heroes Journey van J. Campbell en de bekende archetypes van C. Jung ontdekte ik een waardevolle methode om een persoonlijk ontwikkelproces een gezicht te geven en te vertalen naar een verhaal. In de Storyline Approach herkende ik een ontwikkelmodel die voor scholen herkenbaar en bruikbaar is om verhalend en betekenisvol lessenseries te ontwerpen. In de bestaande onderwijsmodellen herken ik in het OGO-onderwijs, die kinderen vanuit een spelgeoriënteerde curriculum ondersteunt, een sterke aanpak.

Deze modellen heb ik samengevoegd in één ontwikkelmodel SOO – Spelend Ontdekken en Ontwikkelen en daarin heel zichtbaar gemaakt het belang van spelen en verhalen. Wat ik zichtbaar heb gemaakt is de stap naar de persoonlijke en innerlijke ervaring. Voor het ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijke drijfveren heb je een sterk innerlijk kompas nodig. Hoe weet je anders welke keuzes het beste bij je passen? Hoe ontwikkel je je anders tot een zelfstandig en authentieke persoonlijkheid? Hoe leer je anders kritisch te denken? Hoe weet je anders goed af te stemmen op je eigen talenten en potentieel?

De processtappen uit het ontwikkelmodel SOO – Spelend Ontdekken en Ontwikkelen: 

 • Spelend Ontdekken
 • Dromen en wensen
 • Verhalend ontwikkelen
 • Wensen waarmaken

blijven zich herhalen. Bij iedere stap kan het nodig zijn om je af te vragen of je op de goede weg bent. Als je de stuurkracht van emoties leert herkennen en ontwikkelen dan beschik je over extra gereedschap bij het maken van keuzes. In mijn werk zet ik emoties in een nieuw licht. Kijk voor meer informatie op mijn pagina Nieuws, waar ik dieper in ga op emotiegericht coachen.

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!