SOO ben ik.  Een creatieve aanpak in zelfvertrouwen en weerbaarheid op basis van spel, drama en storytelling.

Spelend Ontdekken en Ontwikkelen

SOO ben ik is het talentprogramma dat ontwikkeld is voor creatief begaafde kinderen.  Creatief begaafde kinderen hebben een creatieve en intuïtieve manier van denken en doen.  Zij verzamelen en ordenen hun gedachten op een manier die anders is dan bij veel andere kinderen.  Hun gedachten kunnen alle kanten opschieten. Het kan daarom voor deze kinderen heel moeilijk zijn om zich te concentreren op een bepaald onderwerp. Creatief begaafde kinderen ordenen hun gedachten anders dan de meeste kinderen. Daarom leren ze ook anders, werken ze anders. 

Hoewel creatief begaafde kinderen heel talentvol zijn, kunnen zij het moeilijk hebben op school. Creatief begaafde kinderen worden vaak niet begrepen. Vaak kunnen zij ook zelf niet uitleggen waarom zij weer te laat zijn of waarom hun kamer zo’n rommeltje is. Het is moeilijk voor ze om hun gedrag te veranderen. Terwijl ze het wel graag zouden willen. Vaak leidt hun manier van werken tot een hoop stress, onzekerheid en onvrede. Bij zowel ouders, docenten als bij de kinderen zelf. 

Creatief begaafde kinderen zitten lekker in hun vel als zij creatief bezig kunnen zijn. Zij houden van spel, spelen, tekenen, knutselen, avontuur en sterke verhalen. Creatief begaafde kinderen zijn vaak heel sensitief en emotioneel. Hun creativiteit is niet alleen hun talent, maar ook hun uitlaadklep, hun groeimotor. 

Het talentrogramma SOO ben ik is daarom ook een spel- en creatief geörienteerde aanpak voor talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van creatief begaafde kinderen. Door Spelend op Ontdekkingsreis te gaan, Ontwikkelen creatief begaafde kinderen zich optimaal.

 Als je eenmaal weet of je kind creatief begaafd is kan het talentenprogramma SOO ben ik jouw kind helpen om uit te groeien tot een talentvol en gelukkig mens. Om dat te onderzoeken kun je een onderwijskundig onderzoek aanvragen met het wereldspel. 

Het talentprogramma SOO ben ik behandelt thema’s die helpen om antwoord te vinden op belangrijke levensvragen en alledaagse vragen en uitdagingen. 

 • Wie ben ik?
 • Hoe leer ik?
 • Hoe denk ik?
 • Hoe werk ik?
 • hoe houd ik plezier in wat ik doe?
 • wat doe ik als het tegenzit?
 • wat zeg ik als ik het gewoon niet weet….
 • wie kan ik om hulp vragen en hoe doe ik dat?
 • hoe kom ik voor mezelf op
 • hoe leg ik nou uit wat ik wil of niet wil?
 • wat doe ik als ik niet lekker in mezelf zit
 • ik weet niet hoe …….

Met individuele coaching of in gezamenlijke workshops krijgen specifeke ontwikkelvragen extra aandacht.  Het doel is dat jouw kind zoveel mogelijk zelf ontdekt en hoe hij of zij het beste leert, werkt en weet wat hij of zij nodig heeft om lekker in zijn vel te zitten.

 

Carola Pelder

Individuele Coaching  

Het individuele coachtraject bereid ik zorgvuldig voor in overleg met de ouder(s). Als het nodig help ik ouder(s) bij gesprekken met de school, docenten of zorgverleners.  

Het coachtraject SOO ben ik bestaat uit: 

 • Intakegesprek met ouder(s) 
 • Onderwijskundig onderzoek met adviesrapport obv het Wereldspel 
 • Adviesgesprek met ouder(s) 
 • Individueel talent- en ontwikkelprogramma 
 • Workshops met ouder(s): o.a. Emotiegericht coachen, Hoe leert mijn kind, Creatief communiceren 
 • Eindgesprek met ouder(s) en kind 
 • Een persoonlijke toolbox met tips en tools    

Ontwikkelthema’s die aandacht krijgen zijn:

 • onderzoeken van persoonlijke drijfveren en talenten
 • ontwikkelen zelfvertrouwen en emotionele veerkracht
 • onderzoeken en ontwikkelen van persoonlijke communicatiestijl
 • werken aan effectieve leer-, communicatie- en werkstijl

Coachruimte  

Voor coaching en begeleiding wordt in principe gebruik gemaakt van de ruimte van de Storykids Academy. De Storykids Academy is een creatieve werkplaats en biedt ruime mogelijkheden voor creatieve activiteiten. 

Tarieven 

Het uurtarief bedraagt € 75,00 per uur, incl. 21% BTW.  Het tarief voor het coachtraject is afhankelijk van de vraag en de duur van het programma. Een onderwijskundig onderzoek maakt een vast onderdeel uit van het coachtraject. 

Materiaalkosten:
Het gebruik van de materialen is inclusief. Het gebruik van de materialen is afhankelijk van de keuze uit de verschillende workshops.

Aanschaf producten:
Klanten die gebruik maken van een coachtraject kunnen met 5% korting verschillende producten aanschaffen. 

Annuleren:
Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosten geannuleerd worden. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd of vergeten wordt, dan wordt  € 35,00 in rekening gebracht.

Vergoeding PGB:

Het coachtraject kan mogelijk vergoed worden uit het PGB van de gemeente. Wil je hierover meer informatie neem dan contact op met de gemeente.

 

 

 

 

 

Op avontuur in Waterlandmuseum

Plezier en betekenisvol leren met Storytellingprogramma’s van Studio Wishdom

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek de geheimen van storytelling en dappere verhalen. Graag tot ziens!

Creatieve ontwikkeling

Creativiteit is belangrijk voor een brede ontwikkeling van kind en volwassene. Het is een kwestie van creatief waarnemen, denken én doen. Dat kun je leren.

Signaleren met het Wereldspel

Heeft je zoon of dochter problemen met leren? Vraag een screening aan met Het Wereldspel.

Een Potje Pret

Samen spelen en samen leren. SOO doe je dat! Met een Potje Pret.

Voorbereiden op kansrijke toekomst

Creatief begaafde kinderen zijn heel talentvol. Een kansrijk talentprogramma bestaat uit:

 • betekenisvolle leeromgeving dat kinderen stimuleert in creatieve talenten
 • activiteiten die aansluiten bij individuele drijfveren, interesses, talenten en uitdagingen
 • activiteiten die sociale en emotionele ontwikkeling versterken
 • activiteiten die kinderen vertrouwen geeft in het creatieve leer- en ontwikkelproces
 • ervaringsgerichte leeromgeving waar kinderen vertrouwd raakt met vaardigheden die nodig zijn sterk in je schoenen te staan.

Vaardigheden voor nu en later

 •  eigen talenten en potentieel ontwikkelen en onderhouden
 • eigen talenten met trots inzetten
 • eigen grenzen stellen en bewaken
 • eigen ideeën en behoeften kunnen beoordelen en onderzoeken
 • emoties en gevoelens kunnen herkennen, begrijpen en uiten
 • hulp leren vragen en kunnen samenwerken
 • jezelf kunnen presenteren

 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!