Een creatieve aanpak in zelfvertrouwen en weerbaarheid. Op zoek naar verhalen die kinderen helpen dapper hun eigen weg te gaan.

 

Introductie

Storykids Academy is een leer- en coachingspraktijk voor creatieve talentontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.

Met workshops, lessenseries en individuele coachingstrajecten wordt aandacht besteed aan ontwikkeling van:

 • Creatieve talenten
 • Zelfvertrouwen
 • Persoonlijke effectiviteit

Creatief (hoog)begaafde kinderen zijn heel talentvol. Toch kunnen zij het enorm moeilijk hebben op school. De creatieve denk- en leerstijl van deze kinderen wordt vaak niet begrepen en kan veel irritatie en stress veroorzaken bij het kind, de ouders, docenten en begeleiders.

Leerproblemen

Kinderen met een creatieve leerstijl zijn snelle en originele denkers. Dat heeft invloed op hun manier van leren en communiceren. Ze zijn nieuwsgierig en willen heel graag ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Hoe meer zij hun nieuwsgierigheid kunnen doorleven, hoe beter zij zichzelf leren kennen. Creatief (hoog)begaafde kinderen hebben al hun zintuigen nodig om hun talenten en vaardigheden optimaal te kunnen ontwikkelen en te gebruiken. Dat geeft ze zelfvertrouwen en daadkracht. Creatief (hoog)begaafde kinderen zijn behalve denkers, vooral ook échte doeners.

In het reguliere onderwijs, waar de nadruk ligt op cognitieve ontwikkeling, missen deze kinderen het gereedschap om door te kunnen groeien. Kinderen bouwen achterstand op in ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en hun talenten blijven onzichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat kinderen last kunnen hebben van o.a. stress, faalangst, gebrek aan motivatie, boosheid, depressiviteit.  

De Storykids Academy biedt individuele coachtrajecten aan zodat kinderen weer verder kunnen groeien. Het creatieve talent van uw kind is voor ons het vertrekpunt voor de ontwikkeling van uw kind.

Aanpak coachtraject

 1.  Oriëntatie

U wilt graag meer informatie over het programma van de Storykids Academy. Hoe kunt u het beste beoordelen of het programma en de locatie goed aansluit bij de leer- en ontwikkelvragen van uw kind?
Om een goede indruk te krijgen van de locatie en de aanpak kunt u uw kind aanmelden voor een proefles. Neem contact op, informeer naar de mogelijkheden en meld uw kind aan voor proefles.  

 1. Aanmelden

U wilt uw kind graag opgeven voor een proefles of een coachtraject. U kunt zich aanmelden als volgt:

 • Telefonisch op: 06 30 30 56 98. U krijgt contact met Carola Pelder, talentcoach en eigenaar van Studio Wishdom.
 • Via email: info@studiowishdom.nl Laat uw vraag duidelijk achter en binnen twee werkdagen kunt u antwoord van ons verwachten.
 • Via het antwoordformulier op deze website. Laat uw vraag duidelijk achter en binnen twee werkdagen kunt u antwoord van ons verwachten.
 1. Intakegesprek

Er wordt een intakegesprek gepland bij uw aanmelding. Bij de bevestiging van het gesprek ontvangt u een intakeformulier. Het formulier neemt u ingevuld mee naar het intakegesprek, zodat we heel gericht kunnen ingaan op uw vragen en de leerproblemen van uw kind. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

 1. Onderzoek leerproblemen

Als verder onderzoek wenselijk is wordt een afspraak gemaakt met uw kind. In het vervolgonderzoek met uw kind wordt inzicht verkregen in de 1. Denkstijl (visueel/taal), 2. eventuele sociaal-emotionele belemmeringen en de 3. cognitieve ontwikkeling.
Het onderzoek wordt afgenomen op de locatie van de Storykids Academy in Kortenhoef. Is het wenselijk om het onderzoek op andere locatie af te nemen dan worden de mogelijkheden besproken.

 1. Adviesgesprek

De uitkomst van het onderzoek wordt schriftelijk vastgelegd en met u besproken. Samen met u bespreken we de oplossingsrichtingen die uw kind verder kunnen helpen. Het adviesgesprek duurt anderhalf uur.

 1. Persoonlijk Ontwikkelplan

Voor uw kind wordt een persoonlijk leertraject opgesteld. Het leertraject is afgeleid van de gesprekken met u, uw kind en het onderzoek. Het beschrijft een aanpak om de leer- en ontwikkeldoelen van uw kind te realiseren. In het leertraject worden de activiteiten gekozen die door de Storykids Academy worden verzorgd. Indien andere activiteiten effectiever zijn dan wordt dat met u overlegd.

 1. Begeleiding kind

Het persoonlijk ontwikkelplan is de basis bij de persoonlijke begeleiding van uw kind. Uw kind kan meedoen met individuele of groepsgerichte workshops. Tijdens en na afloop van de workshops wordt uw kind gecoacht op de vaardigheden en talenten zoals besproken in het persoonlijk ontwikkelplan.

 1. Workshop ouders

Het is wenselijk dat ouders zich verdiepen in de creatieve denk- en leerstijl van hun kind. Regelmatig worden er workshops gegeven. Indien gewenst worden workshops individueel aan ouders gegeven.

 1. Voortgangsgeprek

Tijdens het leertraject hebben wij tenminste één voortgangsgesprek. In het voortgangsgesprek bespreken we hoe het uw kind gaat en of het ontwikkelplan bijgesteld moet worden.

 1. Afrondend gesprek

Het leertraject wordt afgesloten met een gesprek met u en uw kind. We bespreken hoe uw kind het leerprogramma heeft ervaren en in hoeverre de leer- en ontwikkeldoelen behaald zijn.

Carola Pelder

Tarieven

 • Intakegesprek:  € 45,00 ( 60 minuten)
 • Onderzoek – Uitgebreid onderwijskundig onderzoek: € 660,00 (incl. rapport en adviesgesprek)
 • Onderzoek – Screening leerstrategie met Wereldspel: € 230,00 (incl. rapport en adviesgesprek)
 • Persoonlijk Ontwikkelplan:  € 112,50 (incl. bespreking en lesmap creatief leren leren)
 • Begeleiding leertraject: 16 lessen individueel, duur 90 minuten € 880,00 (incl. lesmateriaal, voortgangsgesprek, eindgesprek)
 • Begeleiding leertraject: 16 groepslessen met 4-6 kinderen, duur 90 minuten € 600,00 (incl. lesmateriaal, voortgangsgesprek, eindgesprek)
 • Workshop ouders: Creatief leren communiceren € 150,00 per ouderpaar,  incl. werkboek (120 minuten)
 • Workshop ouders: Creatief coachen € 150,00 per ouderpaar, incl. werkboek (120 minuten)
 • Uurtarief ouder: € 75,00, incl. 21% BTW
 • Uurtarief kind: € 55,00, incl. 21% BTW

Aanvullend lesmateriaal

Er is een mogelijkheid om aanvullend lesmateriaal aan te schaffen. Het familiespel Potje Pret is een ontwikkelingsspel dat ontwikkeld is door Carola Pelder. Het spel wordt aangespast aan de leerdoelen van het individuele kind. Het spel stimuleert de ontwikkeling van alle zintuigen en versterkt de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

Annuleren

Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosteloos geannuleerd worden. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd of vergeten wordt, dan wordt  € 35,00 in rekening gebracht.

Vergoeding PGB

Het coachtraject kan mogelijk vergoed worden uit het PGB van de gemeente. Wil je hierover meer informatie neem dan contact op met de gemeente.

Coachruimte  

Voor coaching en begeleiding wordt gebruik gemaakt van de ruimte van de Storykids Academy. De Storykids Academy is een creatieve werkplaats en biedt ruime mogelijkheden voor creatieve activiteiten. 

 

 

 

 

 

Veel geluk!

Vergroot het zelfvertrouwen van jouw zoon of dochter met deze gelukschallenge. Eenvoudig om zelf te maken. Veel plezier!

Goed nieuws voor kinderen

Minister Slob kondigt een nationaal programma aan voor kinderen. Hij vraagt speciaal aandacht voor sociaal-emotionele investeringen in leerlingen en docenten.

Leerproblemen signaleren

Heeft je zoon of dochter problemen met leren? Vraag een onderzoek aan met Het Wereldspel.

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek de geheimen van storytelling en dappere verhalen. Graag tot ziens!

Creatieve ontwikkeling

Creativiteit is belangrijk voor een brede ontwikkeling van kind en volwassene. Het is een kwestie van creatief waarnemen, denken én doen. Dat kun je leren.

Veel geluk!

Vergroot het zelfvertrouwen van jouw zoon of dochter met deze gelukschallenge. Eenvoudig om zelf te maken. Veel plezier!

Goed nieuws voor kinderen

Minister Slob kondigt een nationaal programma aan voor kinderen. Hij vraagt speciaal aandacht voor sociaal-emotionele investeringen in leerlingen en docenten.

Leerproblemen signaleren

Heeft je zoon of dochter problemen met leren? Vraag een onderzoek aan met Het Wereldspel.

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek de geheimen van storytelling en dappere verhalen. Graag tot ziens!

Creatieve ontwikkeling

Creativiteit is belangrijk voor een brede ontwikkeling van kind en volwassene. Het is een kwestie van creatief waarnemen, denken én doen. Dat kun je leren.

Voorbereiden op kansrijke toekomst

Creatief begaafde kinderen zijn heel talentvol. Een kansrijk talentprogramma bestaat uit:

 • betekenisvolle leeromgeving dat kinderen stimuleert in creatieve talenten
 • activiteiten die aansluiten bij individuele drijfveren, interesses, talenten en uitdagingen
 • activiteiten die sociale en emotionele ontwikkeling versterken
 • activiteiten die kinderen vertrouwen geeft in het creatieve leer- en ontwikkelproces
 • ervaringsgerichte leeromgeving waar kinderen vertrouwd raakt met vaardigheden die nodig zijn sterk in je schoenen te staan.

Vaardigheden voor nu en later

 •  eigen talenten en potentieel ontwikkelen en onderhouden
 • eigen talenten met trots inzetten
 • eigen grenzen stellen en bewaken
 • eigen ideeën en behoeften kunnen beoordelen en onderzoeken
 • emoties en gevoelens kunnen herkennen, begrijpen en uiten
 • hulp leren vragen en kunnen samenwerken
 • jezelf kunnen presenteren

 

Atarim

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!