Speel je dromen waar!

Speel je dromen waar!

Voor meer informatie over creatieve aanpak in persoonlijke ontwikkeling

Studio Wishdom

Koninginneweg 62
1241 CW  Kortenhoef
mobiel: 06 30 30 56 98

Bezoek alleen op afspraak

Postadres

Koninginneweg 73
1241 CW  Kortenhoef
Rabobank: NL 96 RABO 01381.77.155
K.v.K. nr: 32 15 57 01
BTW nr: 19 19 13 39 4B 01

Intellectuele Eigendom

Alle namen, karakters en andere items met betrekking tot de avonturen in Wizoks World zijn copyright, handelsmerk en exclusief eigendom van Studio Wishdom. Gebaseerd op een idee van Carola Pelder.

De informatie, tekst, afbeedingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Studio Wishdom. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming nodig van Studio Wishdom. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van gastsite onvoldoende in overeenstemming is met de naam van Studio Wishdom, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van Studio Wishdom. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Studio Wishdom.

privacy

Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Sutido Wishdom. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer P….

Verzamelde gegevens

Als je je aanmeldt voor deze website, nieuwsbrief, iets bestelt op deze website word je gevraagd je naam, adres-, bankgegevens te versterekken. Deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • informeren over aktiviteiten, producten en diensten;
  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;

Nog afronden.

Disclamer

Algemeen 

Studio Wishdom besteed grootst mogelijke zorg aan actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Nog afronden.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!