Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Graag tot ziens!

Creatieve ontwikkeling

Waarom is creatieve ontwikkeling zo belangrijk?

“In een wereld die zo snel verandert moet je flexibel zijn. Mee kunnen bewegen. Creativiteit is daarbij ontzettend belangrijk: Kunsteducatie helpt kinderhersenen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen voor een samenleving die steeds sneller verandert. Voor een samenleving waarin wat standaard is wordt geautomatiseerd, en waar het voor mensen dus steeds meer draait om creatieve taken.”

-Mark Mieras – Wetenschapsjournalist-

Creatief onderwijs

Onze kinderen hebben creatief onderwijs nodig. Op school moet de aandacht van de ratio verschuiven naar de intuïtie/creativiteit. Dat betekent een radicale verandering in ons denken over het idee ‘school’. Onderwijs gaat dan niet over rationele zaken als een bepaald vakkenpakket, over lesmethodes of over opbrengsten. We willen kinderen verder brengen in hun eigen ontwikkeling en daarom ligt de kern van ons onderwijs in het aansluiten bij de gaven en het denken van kinderen. De ratio is daarbij ondersteunend en moeten we dienend inzetten. Op die manier ontstaat er meer evenwicht tussen de intuïtie/creativiteit en de ratio.

Creatief denken

Er is al heel veel geschreven over de intuïtie en het (creatieve) denken van kinderen. Maar wat bedoelen we er precies mee? Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkeld hebben, kunnen ze beter informatie verwerven én verwerken. Hun levenshouding is onderzoekend en vragend en dat maakt dat zij met informatie die ze op school opdoen nieuwe concepten, beelden en oplossingen te ontwikkelen. Kinderen met een dergelijke levenshouding zullen bijvoorbeeld nieuwsgierig reageren op een nieuw lesonderwerp. Intuïtief analyseren ze wat ze er al van weten, reflecteren ze daar kritisch op en geven ze dat terug aan de leerkracht. Het mooiste is als ze dan ook een oplossing zoeken door dieper in te gaan op het thema of op zoek te gaan naar creatieve uitwerkingen bij het onderwerp.

Wat is creativiteit eigenlijk?

Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.

Strikt genomen kun je zeggen dat iemand die telkens nieuwe kansen ziet, erg creatief is. Net zoals iemand die vaak met heel originele ideeën komt. Of iemand die met limonaderietjes een lampenkap maakt. In onze omschrijving van creativiteit draait het juist om de combinatie van deze drie dingen. Waarnemen, denken én doen. Creativiteit heeft te maken met originaliteit maar ook met inventiviteit en daadkracht. Een idee alleen is niets. Je moet er ook wat van maken.

Igor Byttebier

Igor Byttebier is schrijver van het boek Creativiteit HOE? ZO! In zijn boek gaat hij uitgebreid in op de betekenis en belang van creatieve ontwikkeling. Hoe kun je creativiteit stimuleren?

  • Stel je oordeel uit tijdens creatieve processen
  • Geef aandacht aan naïeve ideeën
  • Vermijd hiërarchie (schep een veilige omgeving voor ingevingen en experimenten)
  • Sta open voor ideeën en meedenken
  • Geef ruimte aan divergent denken
  • Zie mogelijkheden in plaats van beperkingen
  • Sta open voor alle vragen
  • Wees trots op resultaten en doe er iets mee

Storykids Academy – voor creatieve helden

De Storykids Academy brengt de eeuwenoude kennis van vertelkunst, tekenkunst, speelkunst en theaterkunst terug bij de kinderen. Spel en creativiteit is een vaardigheid waar kinderen van nature over beschikken. In onze workshops en lessenseries krijgen de kinderen de kans om deze talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.  Kinderen kunnen kennis maken met verschillende vormen van taal- en communicatiekunsten, zodat zij hun eigen communicatiestijl kunnen ontdekken.

Met behulp van vertel-, speel- en theaterkunsten wordt met verschillende thema’s gewerkt. Kinderen ontwikkelen niet alleen hun creatieve talenten. De creatieve en speelse werkvormen helpen om beter te begrijpen wat kinderen bezig houdt. Het gebruik van spel- en creatieve werkvormen is voor veel kinderen belangrijk om zichzelf en de wereld beter te kunnen begrijpen. Kinderen die meer creatief en intuïtief zijn,  kunnen makkelijker hun verhaal vertellen met creatieve en visuele werkvormen. Daar houden wij rekening mee.

ik leer anders soo ben ik hoogbegaafd beelddenker

Ik leer anders

Hoogbegaafde kinderen met een voorkeur voor een visuele en creatieve denk- en leerstijl vinden moeilijk aansluiting in het reguliere onderwijs. Hoe begeleid je deze kinderen?

foto collage geluksdoosje.nl

KreaDoe Beurs

Terugblik op succesvolle KreaDoe Beurs van 1-5 november 2023

signaleren leerstijl wereldspel

Leerproblemen signaleren

Heeft je zoon of dochter problemen met leren? Vraag een onderzoek aan met Het Wereldspel.

waterlandmuseum

Op avontuur in Waterlandmuseum

Plezier en betekenisvol leren met Storytellingprogramma’s van Studio Wishdom

NTCN klankbordgroep

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Nieuwsbrief

Social media

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!