Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Graag tot ziens!

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars

De Storykids Academy is een creatieve werkplaats waar kinderen op ontdekkingsreis kunnen in de wereld van storytelling en verhalenkunstenaars.  Kinderen houden van verhalen. Verhalen komen niet alleen tot leven in boeken, maar ook in stripverhalen, in tekenkunst, in schilderkunst, in papierkunst. Verhalenkunstenaars brengen alle beeldende kunsten samen met als doel om een verhaal te kunnen vertellen. Verhalen vertellen is een eeuwenoude ambacht.  Met de komst van alle digitale communicatiemiddelen zijn we misschien de oorsprong en geschiedenis van onze taal een beetje uit het oog verloren.

Geschiedenis van taal

De Storykids Academy brengt de rijke geschiedenis van onze taal en communicatie terug naar het heden. Waarom? Het is juist in deze tijd zo belangrijk dat kinderen weten en ontdekken dat er zoveel verschillende manieren zijn waarop je je eigen verhaal kunt vertellen.  Uiteindelijk ontwikkelt ieder mens, ieder kind een eigen voorkeur en een eigen stijl waarop hij het makkelijkste expressie geeft aan zijn verhaal. De manier waarop wij verhalen delen wordt beïnvloed door de tijd waarin we leven.

Biedt de huidige digitale cultuur voldoende mogelijkheden aan kinderen om hun verhaal te vertellen?

Speelkunst, tekenkunst en theaterkunst

Wie zich verdiept in de geschiedenis van de taal en communicatie ziet dat tekenkunst, speelkunst en theaterkunst vroeger een belangrijk onderdeel was in de communicatie en ontwikkeling van het kind en mens in het algemeen. Spel en creativiteit werden gezien als een belangrijk instrument om kinderen vertrouwd te maken met hun innerlijke belevingswereld. De beelden en verhalen die spontaan naar boven kwamen waren een uiting van wat kinderen bezighield. Met de nodige creativiteit en spontaniteit lieten kinderen zien waar ze plezier aan beleefden. Zo ontdekten kinderen en volwassenen wat hun natuurlijke aanleg was. Omdat het aanbod van onderwijs nog beperkt was, was er veel meer ruimte om kinderen te volgen in hun eigen ontwikkeling.

Creativiteit krijgt nieuw elan

De oude, creatieve ambachten waren in vroeger tijden dan ook ruimschoots vertegenwoordigd. Veel oude, creatieve ambachten zijn verloren gegaan. Ook het imago van handwerk en creatieve beroepen is lange tijd ondergewaardeerd. In deze nieuwe tijd krijgt de creatieve industrie weer nieuwe belangstelling. Creativiteit krijgt nieuwe aandacht omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont, dat creativiteit een belangrijke invloed heeft op de werking van ons brein en ons welzijn. Creativiteit zou o.a. een positieve invloed hebben op ons vermogen om creatief te denken zodat we makkelijker problemen kunnen oplossen. Het bedrijfsleven, het onderwijs besteedt steeds meer aandacht aan het belang van creatieve ontwikkeling.

Storykids Academy – voor creatieve helden

De Storykids Academy brengt de eeuwenoude kennis van vertelkunst, tekenkunst, speelkunst en theaterkunst terug bij de kinderen. Spel en creativiteit is een vaardigheid waar kinderen van nature over beschikken. In onze workshops en lessenseries krijgen de kinderen de kans om deze talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.  Kinderen kunnen kennis maken met verschillende vormen van taal- en communicatiekunsten, zodat zij hun eigen communicatiestijl kunnen ontdekken.

Met behulp van vertel-, speel- en theaterkunsten wordt met verschillende thema’s gewerkt. Kinderen ontwikkelen niet alleen hun creatieve talenten. De creatieve en speelse werkvormen helpen om beter te begrijpen wat kinderen bezig houdt. Het gebruik van spel- en creatieve werkvormen is voor veel kinderen belangrijk om zichzelf en de wereld beter te kunnen begrijpen. Kinderen die meer creatief en intuïtief zijn,  kunnen makkelijker hun verhaal vertellen met creatieve en visuele werkvormen. Daar houden wij rekening mee.

Programma Storykids Academy

In het aanbod van de Storykids Academy gaan plezier en talentontwikkeling hand in hand. De creatieve talenten en het verhaal van het kind staan centraal. We zijn altijd op zoek naar het verhaal dat het kind nodig heeft om zichzelf te zijn.

Enkele voorbeelden van workshops en lessenseries

  • Lessenserie (8) “Ik ben een verhalenkunstenaar”; voor kinderen van 8 – 12 jaar
  • Lessenserie (4) “Mijn Artjournal”; voor kinderen van 8 – 12 jaar
  • Workshop (1) “Papieren Helden” voor kinderen van 8 – 10 jaar
  • Workshop (1) “Heb jij even geluk” voor kinderen van 6 – 8 jaar

Vrijblijvend bezoek

Ben je benieuwd of de Storykids Academy een betekenisvolle plek is voor jouw kind? Neem dan contact op en plan een proefles. We kijken naar je uit.

Goed nieuws voor kinderen

Minister Slob kondigt een nationaal programma aan voor kinderen. Hij vraagt speciaal aandacht voor sociaal-emotionele investeringen in leerlingen en docenten.

Leerproblemen signaleren

Heeft je zoon of dochter problemen met leren? Vraag een onderzoek aan met Het Wereldspel.

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Creatieve ontwikkeling

Creativiteit is belangrijk voor een brede ontwikkeling van kind en volwassene. Het is een kwestie van creatief waarnemen, denken én doen. Dat kun je leren.

Een Potje Pret

Samen spelen en samen leren. SOO doe je dat! Met een Potje Pret.

Nieuwsbrief

Social media

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!