De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogebaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.
Het boek is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek “Guiding the Gifted Child”  en bevat een schat aan praktische tips en adviezen. De auteurs, James T. Webb, Janet L. Gore, Edard R. Amend, Arlene R. DeVries, zijn erkende deskundigen uit de praktijk van begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In de vertaling van dit boek is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland.

Het boek is geschreven vanuit het wetenschappelijk inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.  

Is er een beter woord dan ‘hoogbegaafd’?

Voor veel mensen heeft het begrip ‘hoogbegaafd’ een negatieve klank omdat het iets elitairs zou uitdrukken. Anderen houden niet van de term omdat die niet weergeeft hoe breed het scala aan personen is dat eronder valt.  Tegelijkertijd is er ook nog zoveel onbekendheid. Ik herken de terughoudendheid. Dat is heel jammer. Voor een mooie toekomst van hoogbegaafde kinderen is inzicht vereist in hun denk-, leerstijlen en ontwikkelbehoefte.

Hoogbegaafdheid hoeft niet persé te betekenen, dat je makkelijk leert en hele hoge cijfers haalt.  Ondanks alle verwarring, onwetendheid over de term ‘hoogbegaafdheid’ gebruik ik deze. Andere termen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid zijn creatief begaafd, beeld denker, sensitief.

Denkstijlen

De manier waarop kinderen denken en zichzelf en de wereld ervaren, beïnvloedt niet alleen welke talenten en vaardigheden ze waarschijnlijk zullen ontwikkelen, maar ook hoe ze leren. Inzicht in de verschillende denkstijlen en ontwikkelbehoeften helpt om begrip te krijgen voor de keuzes en gedrag van kinderen.
Recent onderzoek heeft geleid tot vernieuwde inzichten in de denkstijlen van hoogbegaafde kinderen. Er worden twee hoofdstromingen onderscheiden: Auditief-sequentieel en visueel-ruimtelijk.

De kinderen die visueel-ruimtelijk sterker ontwikkeld zijn, ondervinden in het dagelijks leven eerder problemen. Zij zullen zich eerder dan andere kinderen niet begrepen voelen en hebben een grotere kans dat zij een achterstand opbouwen in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Problemen – Onderpresteren, faalangst, depressie

De kinderen, die meer visueel-ruimtelijk zijn ingesteld, kunnen moeite hebben om hun ideeën en gedachten helder over te brengen aan anderen. Zij ervaren eerder gevoelens van stress, afwijzing, faalangst, depressie. Hoogbegaafde kinderen kunnen makkelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelen dat grote invloed heeft op hun levensloop en levensgeluk.  Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Dat kun je leren. Met name hoogbegaafde kinderen, die kwetsbaar zijn door hun sensitiviteit, hebben daar veel behoefte aan.

Ontwikkelbehoefte

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen vraagt om een andere manier van denken over leren en ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen zijn van nature leergierig en sensitief.  Hun sterke motivatie om zich te ontwikkelen wordt van nature gevoed en ondersteund door spel en creatieve werkvormen.  De behoefte om te spelen blijft een grote rol spelen in het leven van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Gehoor geven aan deze wens om te spelen, te knutselen, plezier te maken is een hele belangrijke stap in het belang van het kind.  Ik hoor vaak genoeg ouders zeggen, dat kinderen te oud worden om te spelen.  Er is wetenschappelijk onderzoek bekend, waaruit blijkt, dat kinderen, jongeren en volwassenen met problematisch gedrag niet of nauwelijks gespeeld hebben.  Kinderen, jongeren, volwassenen zijn nooit te oud om te spelen.

Hoogbegaafde kinderen hebben spel, speelvormen en creativiteit nodig om

 • inzicht te krijgen in lastige praktijksituaties
 • zichzelf te leren begrijpen
 • de ander te leren begrijpen
 • ontwikkeling van positief zelfbeeld
 • hun emoties te begrijpen en ontwikkelen
 • te oefenen met lastige gesprekken
 • ideeën en doelen goed voor te bereiden
 • plezier te hebben
 • nieuwe ontdekkingen te doen

Een toekomst met perspectief!

Hoogbegaafde kinderen beschikken over talenten en vaardigheden waar we veel van kunnen leren. Hun creativiteit en sensitiviteit zijn talenten en vaardigheden waar we in deze en toekomstige tijd juist heel veel van nodig hebben.  Hoogbegaafde kinderen gaan een mooie toekomst tegemoet met veel perspectief!

De praktijk

Hoogbegaafde kinderen hebben meer behoefte aan ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hoewel scholen steeds meer mogelijkheden zoeken om hoogbegaafde kinderen te ondersteunen blijft het aantal thuiszitters groot en blijft het aantal uitvallers groeien.

Bevordering van geluk, de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen vraagt om meer en andere inspanningen op het gebied van

 • inzicht in denkstijlen en ontwikkelbehoeften
 • intuïtieve en creatieve leiderschapskwaliteiten
 • beeldende en uitvoerende kunsten
 • sociale en emotionele ontwikkeling
 • ervaringsgerichte ontwikkeltrajecten
 • expressie en communicatie

 

Speeltheater Wishdom

Speeltheater Wishdom brengt verhalen en activiteiten die kinderen helpen  inzicht en vaardigheden te vergroten in zichzelf en de wereld om hen heen.  Het speelse en avontuurlijke karakter van de kinderprogramma’s biedt veel mogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie

Loop je met vragen rond over het gedrag van je kind? Ben je geïnteresseerd naar de mogelijkheden bij Speeltheater Wishdom? Kom gerust eens langs. Graag vooraf even bellen voor een afspraak op 06-30305698 of mail naar info@studiowishdom.nl. Graag tot ziens.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!