Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Sterke verhalen maak je samen met de Storykids Academy. Graag tot ziens!

Signaleren met het Wereldspel

Leren vanuit balans

Een kind dat zich leert schikken naar de wensen van de omgeving (ouders, school, vrienden) kan zijn basis balans kwijtraken. Er is een verstoring in de mentale, fysieke en/of emotionele balans. Dit kan zich uiten in vage lichamelijke en/of gedragsmatige klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, stoer doen of zich terugtrekken. Ook faalangst ligt op de loer. Als het op school niet goed gaat, merkt een kind dat direct. Zowel de leerkracht als de ouders laten bewust en onbewust merken dat er iets mis is. Het kind raakt uit balans en wordt onzeker.  Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat een kind mentaal, fysiek en emotioneel in balans is.

Als het leren problemen geeft kan het Wereldspel inzicht geven in onderliggende aspecten.

Het Wereldspel

Het wereldspel is een gestandaardiseerd, non-verbaal onderzoeksinstrument dat onder licentie gebruikt wordt onderwijskundige onderzoeken en diagnosticerende gesprekken rondom beelddenken en het visuele leersysteem.

Het wereldspel is uitsluitend bedoeld als preventief en oriënterend onderzoeksinstrument. De verzamelde gegevens zijn ondersteunend bij het opstellen van een begeleidingstraject, zowel op leergebied als op het sociaal-emotionele vlak.

Werkwijze

Het Wereldspel gebruik ik als onderdeel uit van het coachtraject SOO ben ik. Met behulp van het Wereldspel screen ik het kind op beelddenken (visuele leersysteem), cognitie en persoonlijkheidskenmerken, zodat ik gerichter kan werken in de begeleiding van het kind.Het Wereldspel is een middel om de relatie tussen het kind en zijn wereld tot uitdrukking te brengen.

Het onderzoek wordt individueel afgenomen in een rustige ruimte op een speciaal daarvoor gereedstaande tafel.

Het feitelijke onderzoek met het Wereldspel zelf neemt ongeveer 15-20 minuten tijd van het kind in beslag.

Signaleren van drie aspecten

In deze korte tijd bouwt het kind een dorp en krijg ik bij analysering inzicht in drie aspecten: het cognitieve, affectieve en pedagogische aspect.

  1. Beeld of taal

Allereerst komt uit het gebouwde dorp naar voren of het nog veel in beelden denkt (analoog, divergerend, ruimtelijk visueel) en of het talige denken (analytisch, convergerend, detailgericht) hierbij in het geding komt.

Dit is een belangrijk gegeven voor leerkrachten: methodes zijn immers talig, waardoor communicatieproblemen kunnen ontstaan bij het aanbieden van de leerstof. Als dit op tijd wordt gesignaleerd, kunnen problemen voorkomen worden.

  1. Sociaal-emotionele kenmerken

Uit het gebouwde dorp komt naar voren of er indicaties zijn voor sociaal-emotionele belemmeringen op gebied van boosheid, frustratie, angst, communicatie, zelfvertrouwen, bewaken van eigen grenzen. De signalen kunnen in het gesprek met ouders en docenten heel waardevol zijn. De ervaring leert dat zo onderliggende problemen bespreekbaar worden, zonder dat het kind iets hoeft te zeggen. Zo kan er ook op het gebied van leren weer ruimte komen voor het kind.

  1. Cognitieve ontwikkeling

Uit het onderzoek kan een indicatie komen omtrent het cognitieve niveau van het kind. Er is een duidelijke gestandaardiseerde onderverdeling gemaakt, waarbij leeftijdovereenkomstige kenmerken worden gebundeld.  De manier van bouwen geeft aan hoe het kind zijn wereld ordent. Hierdoor ontstaat inzicht in de cognitieve vermogens van het kind. Met behulp van de normering, gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen van een kind, blijkt dan of een kind gemiddeld, onder- of bovengemiddeld scoort.

De ervaring leert, dat veel hoog intelligente kinderen door hun inzichtelijke en snelle manier van denken op school niet uit de verf komen. Met behulp van het non-verbale Wereldspel, wordt dan duidelijk of het kind bovengemiddeld scoort. Veelal bouwen deze kinderen ingenieuze constructies en/of zeer conceptueel.

Wil je jouw kind laten screenen op cognitieve leerstijl?

Wil je als ouder(s) alleen een indicatie hebben of jouw dochter of zoon een Beelddenker is en een voorkeur heeft voor een visuele leerstijl? Dan is een screening op  Beelddenken een waardevolle aanpak.

Programma – Screening Beelddenken:
  • Intake gesprek ouder(s) van 60 minuten
  • kindessie van 30 minuten
  • evaluatiegesprek ouder(s) van 60 minuten
  • Prijs € 230,00
  • Duur: 2 ½ uur               

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek de geheimen van storytelling en dappere verhalen. Graag tot ziens!

Creatieve ontwikkeling

Creativiteit is belangrijk voor een brede ontwikkeling van kind en volwassene. Het is een kwestie van creatief waarnemen, denken én doen. Dat kun je leren.

Signaleren met het Wereldspel

Heeft je zoon of dochter problemen met leren? Vraag een screening aan met Het Wereldspel.

Een Potje Pret

Samen spelen en samen leren. SOO doe je dat! Met een Potje Pret.

Veilig bezoek

programma najaar 2020

Social media

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!