Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Graag tot ziens!

Leerproblemen signaleren

Wat is het probleem?

Kinderen met een creatieve denkstijl kunnen moeite hebben om mee te komen op school. Dit kan zich uiten in vage lichamelijke en/of gedragsmatige klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, stoer doen of zich terugtrekken. Ook faalangst ligt op de loer. Als het op school niet goed gaat, merkt een kind dat direct. Zowel de leerkracht als de ouders laten bewust en onbewust merken dat er iets mis is. Het kind raakt uit balans en wordt onzeker.  Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat een kind mentaal, fysiek en emotioneel in balans is.

Als het leren problemen geeft, biedt een onderzoek met het Wereldspel inzicht in drie ontwikkelaspecten; 1. denkstijl (visueel/taal), 2. sociaal-emotioneel, 3. cognitie.

Het Wereldspel

Het wereldspel is een gestandaardiseerd, non-verbaal onderzoeksinstrument dat onder licentie gebruikt wordt voor onderwijskundige onderzoeken en diagnosticerende gesprekken rondom beelddenken en het visuele leersysteem.

Het wereldspel is uitsluitend bedoeld als preventief en oriënterend onderzoeksinstrument. De verzamelde gegevens zijn ondersteunend bij het opstellen van een begeleidingstraject, zowel op leergebied als op het sociaal-emotionele vlak.

Signaleren van drie aspecten

Het onderzoek geeft inzicht in drie aspecten: 1. denkstijl (visueel/taal), 2. sociaal-emotioneel, 3. cognitieve ontwikkeling.

 1. Beeld of taal

Allereerst komt uit het onderzoek naar voren hoe het kind zijn informatie verwerkt: visueel (ruimtelijk, associatief) of talig (analytisch, convergerend).

Dit is een belangrijk gegeven voor leerkrachten: methodes zijn immers talig, waardoor communicatieproblemen kunnen ontstaan bij het aanbieden van de leerstof. Niet de leerstof of het kind is het probleem, maar de manier waarop het wordt overgebracht. Als dit op tijd wordt gesignaleerd, kunnen problemen voorkomen worden.

 1. Sociaal-emotionele kenmerken

Uit het gebouwde dorp komt naar voren of er indicaties zijn voor sociaal-emotionele belemmeringen op gebied van boosheid, frustratie, angst, communicatie, zelfvertrouwen, bewaken van eigen grenzen. De signalen kunnen in het gesprek met ouders en docenten heel waardevol zijn. De ervaring leert dat zo onderliggende problemen bespreekbaar worden, zonder dat het kind iets hoeft te zeggen. Zo kan er ook op het gebied van leren weer ruimte komen voor het kind.

 1. Cognitieve ontwikkeling

Uit het onderzoek kan een indicatie komen omtrent het cognitieve niveau van het kind. Er is een duidelijke gestandaardiseerde onderverdeling gemaakt, waarbij leeftijdovereenkomstige kenmerken worden gebundeld.  De manier van bouwen geeft aan hoe het kind zijn wereld ordent. Hierdoor ontstaat inzicht in de cognitieve vermogens van het kind. Met behulp van de normering, gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen van een kind, blijkt dan of een kind gemiddeld, onder- of bovengemiddeld scoort.

De ervaring leert, dat veel hoog intelligente kinderen door hun inzichtelijke en snelle manier van denken op school niet uit de verf komen. Met behulp van het non-verbale Wereldspel, wordt dan duidelijk of het kind bovengemiddeld scoort. Veelal bouwen deze kinderen ingenieuze constructies en/of zeer conceptueel.

Werkwijze afname Wereldspel

De werkwijze verloopt volgens een gestandaardiseerde methode.

 • het onderzoek met het Wereldspel zelf neemt ongeveer 15-20 minuten tijd van het kind in beslag
 • het onderzoek wordt individueel afgenomen in een rustige ruimte op een speciaal daarvoor gereedstaande tafel
 • het wereldspel bestaat uit 160 onderdelen uit de leefomgeving van mensen. In 15-20 minuten bouwt het kind een dorp met het Wereldspel
 • tijdens het bouwen wordt er in principe niet gesproken. De gecertificeerde leercoach zit tegenover het kind en observeert. Als het dorp klaar is mag het kind vertellen wat hij of zij gebouwd heeft. Dan is het feitelijke onderzoek voor het kind klaar.
 • na afloop worden er drie foto’s van het dorp gemaakt; 1. met naam van het kind, 2. vooraanzicht van het dorp, 3. bovenaanzicht van het dorp.
 • van het ontwerp van het dorp wordt een observatieformulier ingevuld. De analyse wordt schriftelijk uitgewerkt en met de ouder(s) besproken.
 • het is altijd een momentopname. Het geeft inzicht in het nu, in dat wat pas beleefd is. Om een constant beeld te krijgen wordt het Wereldspel tweemaal afgenomen met een tussenperiode van 14 dagen.

Uitgebreid Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken (IOOB)

Een uitgebreid Onderwijskundig Onderzoek (IOOB) met het Wereldspel wordt altijd in opdracht van en in overleg met de ouder(s) en leerkracht van het kind uitgevoerd.

Het onderzoek bestaat uit:

 • intakegesprek met ouder(s) (60 minuten)
 • 2 afnames van het Wereldspel met kind
 • Afname van volgende testen: EMT en Klepel leestest, letter/klanken kennis, tekstbegrip, spelling, schrijven, rekenen, Vester geheugentest, non-verbale ruimtelijk inzicht test, meervoudige intelligentietest (MIT-leerstijlen) samenwerking ogen (duur 2,5 – 3 uur)
 • schriftelijk rapport met adviezen ter bevordering van leervermogen
 • adviesgesprek ouder(s) (90 minuten)

Tarieven

 • Onderzoek – Screening denkstijl: € 230,00 (incl. beknopt verslag, adviesgesprek) 
 • Onderzoek – Uitgebreid IOOB: € 660,00 (incl. uitgebreid rapport, adviesgesprek)   
ik leer anders soo ben ik hoogbegaafd beelddenker

Ik leer anders

Hoogbegaafde kinderen met een voorkeur voor een visuele en creatieve denk- en leerstijl vinden moeilijk aansluiting in het reguliere onderwijs. Hoe begeleid je deze kinderen?

foto collage geluksdoosje.nl

KreaDoe Beurs

Terugblik op succesvolle KreaDoe Beurs van 1-5 november 2023

waterlandmuseum

Op avontuur in Waterlandmuseum

Plezier en betekenisvol leren met Storytellingprogramma’s van Studio Wishdom

NTCN klankbordgroep

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

werkplaats 800 x 500

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek de geheimen van storytelling en dappere verhalen. Graag tot ziens!

Nieuwsbrief

Social media

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!