Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Graag tot ziens!

Magische kracht van poppen

De magische kracht van poppen

Wat is de relevantie van het gebruik van poppen? Welke plaats kunnen poppen innemen voor de realisatie van de doelstellingen in het onderwijs en de opvoeding? Hoe kan het poppenspel en speelkunsten helpen bij taalontwikkeling, overwinnen van angsten? Hubert Stuyvaert schrijft erover in zijn boek De magische kracht van poppen.

Poppen zouden in het opvoeding- en onderwijsproces veel meer van nut kunnen zijn. De poppen zetten kinderen aan tot actief meebeleven. Ze bezorgen hen aangename leerervaringen en verstevigen hun ontwikkelingsbasis. Ze zijn een krachtig middel om kinderen hun eigen vermogen en intelligentie aan te wenden en er creatief mee om te gaan. En uiteraard maken ze het onderwijsleerproces aantrekkelijker.

Poppen zijn een ideale manier om in te spelen op wat kinderen bezighoudt. Ze kunnen op veel verschillende niveaus en voor alle leeftijden worden ingezet, gezien de onbegrensde mogelijkheden en de intense interactie met kinderen.

Poppen hebben een natuurlijke aantrekkingskracht op kinderen. Daardoor zijn ze een verbaal-visueel didactisch hulpmiddel bij uitstek. Ze weten kinderen hun eigen vermogens, intelligentie, gevoelens, emoties aan te spreken, af te tasten en verder te verbeteren.  Kinderen gaan op in het schouwspel wanneer ze zichzelf erin kunnen herkennen. Zo ondersteunt poppenspel en speelkunsten kinderen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Een heel mooi voorbeeld waarin het gebruik van poppen verrassende oplossingen biedt is te zien in de documentaire Life Animated. De documentaire gaat over het verhaal van een jongen, die op 3 jarige leeftijd stopt met praten. Met behulp van de pop “De papegaai ” uit Alladin komen de ouders weer in contact met hun zoon. Deze documentaire laat zo mooi zien hoe krachtig de poppen en betekenisvolle verhalen zijn en hoe kinderen de wereld en zichzelf kunnen ontdekken.
De documentaire is op tv uitgezonden in januari 2017. De documentaire is besproken tijdens een uitzending van de  Wereld draait Door

Goed nieuws voor kinderen

Minister Slob kondigt een nationaal programma aan voor kinderen. Hij vraagt speciaal aandacht voor sociaal-emotionele investeringen in leerlingen en docenten.

Van mismatch naar match

Klankbordgroep NTCN verkent oplossingen. Van mismatch naar match. Naar meer creatieve ruimte voor ontwikkeling.

Storykids Academy

Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars en ontdek de geheimen van storytelling en dappere verhalen. Graag tot ziens!

Creatieve ontwikkeling

Creativiteit is belangrijk voor een brede ontwikkeling van kind en volwassene. Het is een kwestie van creatief waarnemen, denken én doen. Dat kun je leren.

Een Potje Pret

Samen spelen en samen leren. SOO doe je dat! Met een Potje Pret.

Nieuwsbrief

Social media

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!