Schoolproject Heldenverhalen

Heldenavonturen. Maak het mee!

Het schoolproject Heldenavonturen. Maak het mee! is bedoeld als inspiratie om met elkaar plezier te beleven en samen een betekenisvolle leeromgeving te maken waarbij leerlingen en docenten zich uitgedaagd voelen in hun eigen en gezamenlijke leerproces. In dit project verdiepen kinderen en docenten zich in

 • Historische en hedendaagse heldenverhalen
 • De kracht van spel, drama en creativiteitsontwikkeling in communicatie en verhalen
 • Samenwerken, voor jezelf opkomen, zelfvertrouwen, creativiteitsontwikkeling
 • Maken van sterke verhalen in ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden
 • Bouwen aan een toekomst waarin talenten en passie benut worden
 • Creatieve proces dat realisatie van wensen en doelen vergroot

Modules Heldenverhalen. Maak het mee! 

Het schoolproject bestaat uit verschillende modules en kunnen afzonderlijk worden ingekocht. 

 • A. Introductie – Workshop Storytelling met verhalenkunstenaar
 • B. Lesbrief – Maak het mee ……. in de klas
 • C. Werkmap – Maak het mee ……….. en speel je dromen waar
 • D. Avonturenprogramma – Maak het mee!
 • E. Storykids Academy – Inrichting ontwerpruimte voor creatieve verhalenmakers 
 • F. Praktijkdag docenten – Maak het mee …….. en kies je eigen avontuur
 • G. Begeleiding Schoolproject – Sterke verhalen maak je samen

Op zoek naar verhalen die ons raken 

Veel kinderen hebben mooie dromen en idealen. Laatst hoorde ik het verhaal van een meisje, dat graag astronaut wil worden. “Als astronaut kan ik goed zien hoe het met onze planeet gaat.” Ze maakte zich zorgen over de vervuiling en de klimaatverandering. Ze had  ideeën hoe wij goed voor de natuur, onszelf en de ander moesten zorgen.  Ik vind het heel inspirerend om naar de originele en authentieke verhalen van kinderen te luisteren. Als je goed luistert vertellen deze verhalen veel over de passie, drijfveren en behoeften van de kinderen. Het is zo waardevol om deze verhalen te koesteren en levend te houden. Het zijn de authentieke en spontane verhalen van de kinderen die ons helpen om inzicht te krijgen in hun talenten en potentieel. Kinderen hebben ook hun zorgen, hun verdriet. “Ik moet gewoon huilen.” Dat zei een meisje van wie haar kat overleden was. Kinderen willen hun emoties kunnen uiten. Ook de verhalen over verdriet, teleurstelling en afscheid helpen kinderen om helemaal zichzelf te kunnen zijn. Als we kinderen leren hun emoties en gevoelens te ontkennen horen we de verhalen die onwaar zijn. In dit project gaan we op zoek naar de ware verhalen. De verhalen die kinderen en ons raken. Dat is het doel van dit schoolproject.  

Module A. Introductie – workshop storytelling met verhalenkunstenaar

 • Voor wie: kinderen uit groep 1 t/m 8
 • Duur: 2 uur 
 • Kosten, inclusief materiaal: € 250,00 per groep, excl. btw  
 • Doel: spel en verhalen als concept om inspirerend onderwijs te maken
 • Thema’s: spel en taalontwikkeling, sociale en emotionele vaardigheden, vriendschap 

Het programma begint met een levendige vertelvoorstelling door verhalenkunstenaar Carola Pelder. In Avonturenpark FutureIsland is van alles aan de hand. Indiaan Goudveer is zijn verhaal kwijt. Piet Piraat heeft de Blauwe Diamant gestolen. De allernieuwste attractie De Waarachtige Pleziermeter is stuk. En Boxdorp is in rep en roer. Hoe lossen we dit nu weer op?

Na de introductie gaan de kinderen aan de slag. De kinderen brengen met vertel-, speel- en theaterkunst avonturenpark FutureIsland tot leven. De kinderen ontwerpen hun eigen held. Deze zal hun helpen bij de spelopdrachten en het oplossen van de raadsels. Zo krijgen de kinderen de kans om het mysterie op te lossen. Dan is het feest! 

Module B. Lesbrief 

Er is een lesbrief beschikbaar met bijbehorende verhalen en aktiviteiten waarmee docenten verdieping kunnen geven aan het thema Storytelling. Kosten € 10,00 excl. BTW.

Module C. Werkmap 

Het schoolproject Heldenavonturen kan worden aangeboden in een uitgebreide lessenserie. De inhoud en duur kan worden afgestemd op het thema van de school. De werkmap bevat theorie, verhalen, opdrachten, tips, informatie over doorlopende leerlijn storytelling. De werkmap wordt geleverd in combinatie met een exclusieve Storybox “Mijn Speeltheater” en bevat verschillende materialen voor het ontwerp van een verteltheater. Kosten € 60,00 excl. BTW. 

Module E. Storykids Academy

De Storykids Academy is een uitdagende, speelse en creatieve leeromgeving. Het inrichten van een themaruimte Storykids Academy kan onderdeel uitmaken van het schoolproject.  

Module F. Training docenten Storytelling

Voor docenten is een training Storytelling met spel en taalontwikkeling in ontwikkeling. Er worden verschillende pilots verzorgd.  Wilt u meedoen aan een pilot, neem dan kontakt op met ons. De pilots worden tegen kostprijs verzorgd. 

Module F. Verhalenkunstenaar in de klas 

Schoolprojecten op het gebied van storytelling, spel en taalontwikkeling kunnen begeleid worden door een verhalenkunstenaar.  Het uurtarief bedraagt € 75,00 euro per uur, excl. btw. 

Spelend Ontdekken en Ontwikkelen – Ik zie je SOO

Het schoolproject Heldenverhalen is ontwikkeld vanuit de speelfilosofie Spelend Ontdekken en Ontwikkelen. Spelend Ontdekken en Ontwikkelen is de basis voor een eigentijds talentenprogramma. Het Heldenprogramma bevat een verhaallijn met een cyclisch ontwikkelproces, zodat kinderen hun ontdekkingen in de praktijk kunnen brengen en hun leerervaringen betekenis krijgen. De bouwstenen Spelen, Wensen, Verhalend Onderzoeken, Waarmaken ondersteunen het cyclische maakproces.

De Storyline Approach to education vormt een rode draad door het programma. Het kenmerk van deze onderwijsvorm is dat de leeractiviteiten in een verhaallijn zijn verwerkt. De Storyline Approach biedt handvatten om betekenisvol onderwijs te ontwikkelen en kinderen te helpen vanuit hun eigen wilskracht het beste uit zichzelf te halen.

Divers naslagwerk: Verhalend ontwerpen in de praktijk – Erik Vos ,e.a.| Creatiespiraal – Marinus Knoope | Spelen vanuit verbeelding – Lidwine Janssens | The Heroes Journey – Joseph Campbell | De kracht van de creatief leider – Marc Geerts | SLO – Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

Download de PDF

Aan de slag!

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Carola Pelder, telefoon 06-30305609.

Flyer Workshop Heldenavonturen

Social media

Open Dag

Zaterdag 21 maart 2020

Maak kennis met de Storykids Academy op zaterdag 21 maart a.s. Hou je van knutselen, tekenen? Hou je van sterke verhalen? Ben jij een creatieve held of wil je er één worden? 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!